Ülkem Türkiye

Ecdattan armağan buyurt bu vatan

Cihan şümul benim ülkem Türkiye

Her karış toprakta kefensiz yatan

Bir cennet misali ülkem Türkiye.


Ecdattan emanet olan bu ülke

Kucak açmış Türküm diyen her Türk’e

Söyüt’te başlamış ceddim bu ilke

Erenlere mekan ülkem Türkiye.


Nice savaşlara sahne olmuştur

Şehit vermiş ama devlet kurmuştur

Bu yüce millete vatan olmuştur

Şanlı tarihin var ülkem Türkiye.


Ümmül vatan minal iman şuuru

Zafer kazanmaktır türkün gururu

Kirletsin istemem elin gavuru

Her köşesi cennet ülkem Türkiye.


Bir bütündür elbet buyurt bu vatan

Edirne’den Karsa demiştir atan

Ey Türk oğlu sakın olmasın hatan

Şerefi şanı var ülkem Türkiye.


Üç yanı denizdir boğazları var

Dünyada emsalsiz İstanbul’u var

Nice evliyası kahramanı var

Dünyada emsalsiz eşsiz Türkiye.


İzmir’le Hakkari sınır taşımız

Erzurum da var hem dadaşımız

Seksen milyondur olan kardeşimiz

Güzel yurdum canım ülkem Türkiye.


Güneyden kuzeye ayrı bir güzel

Adı Türkiye’dir ezeli ezel

Nice şairleri yazmıştır gazel

Şanlı vatan güzel yurdum Türkiye.


Bir başkadır şehirleri köyleri

Damar damar akar var nehirleri

İlmek ilmek işlenmiştir yollar

Canım ülkem güzel yurdum Türkiye’m.


Dağları başkadır yaylası başka

Bağları başkadır tarlası başka

Bu ülke Türkiye her hali başka

Emsalsiz bir ülke yurdum Türkiye


Mevsim evsim yaşanacak yeri var

Bu yurtta yaşamak insana şiyar

Kurtuluş gününde Kadir bahtiyar

Tarihte şanı var ülkem Türkiye.

15 Ağustos 2020 277 şiiri var.
Yorumlar