Vuslatım

El bağla divan dur gözün secdede

İfa et görevin kul ol Mevlaya

Gafil olma sen görevin edada

Hesap kolay olur kul olursan Mevlaya


Yaratıldı ruhlar bildi Rabbini

Akıl sayesinde insan tanır kendini

Elestü nezdinde içti andını

Encamda muhtaçtır o kul Mevlaya


Yarattın ya Rab alemi ervahı

Fırsat verdin cana akşamı sabahı

Beraber var ettin sevap günahı

Hakkın kulu şükür eder Mevlaya


Canlar var olunca ecel var oldu

Rabbin kim ezelde kula soruldu

Ezelde cennet cehennem de var oldu

İman eden her kul kavuşur Mevlaya


Ademoğlu akıl senin nimetin

Allah esirgemez kula rahmetin

Gelmez ki kabire malın servetin

Encamında hesap vardır Mevlaya


Zaman geçer bel bükülür göz duman

Vakit dursa ecel vermez ki aman

Arşın gölgesinde geçerse zaman

Kul kavuşur elbet yüce Mevlaya


Dünya hayatında kulun yaşamı

Bilirse dünyada helal haramı

Ey nefis kanatma artık yaramı

Hamdü sena eyle artık Mevlaya


Ana rahminden ta mezara kadar

İnsan bilemez acep ömür ne kadar

Ne söylersin Kadir buraya kadar

Dönüş en sonunda yüce Mevlaya

13 Haziran 2020 277 şiiri var.
Yorumlar