Yüce Türk Milleti / Evlatları

Yazmış her kişi, tarih kalemi ile Türkün tarihini.
Kimi eksik kimi çok,
Kimisi yanlış kimisi doğru.
Türkün bile kendisinden bihaber olduğu ata bilgisini.


Bölen bölene, 

Ayrık vadiler gibi kopartmış Türk Milletini,
Bir millet ki olmuş halk denilen bir zırva,
Konulmuş adı boy denilen 

Ufaltılmış toz torba,
Bölündükçe bölünmüş zihinler, 

Bulanık su gibi çamurlanmış.


Gelen yazmış giden yazması için emir vermiş,
Bir milletin adını, 

Halk diye yutturmuş bölük pörçük,
Ataların yaptığı hatayı ettirmiş devam torunu.
Anmış adını Türkten gayrı er kişi.

Ata topraklarının adı olmuş artık;
Kazak, Nogay, Altay, Sabir,
Bir millet bölünmüş sersefil.
Unutmuş atayı unutmuş başbuğları.

Bozkır toprakları açlık, karmaşa, ceng içinde;
Türkmen, Kırgız, Uygur, Özbek diye,
Konulmuş binbir çeşit isim halk denilen zırvalıkta.


Ölümün derin uykusunda, 

Unutmuş kadim Türk soy şanını.

Orhundan Yeniseye atalar seslenmiş Türke,
Titre! özüne dön diye uyarmış, gelecek her kişi Türk diye.
Giden Türk ise olmuş Kafkaslarda;
Ahıska, Oğuz, Karaçay, Balkar, Kumuk diye.

Vatan Turan millet Türk olduğunu unutmuş,
İsmi anmaktan biçare kalmış kuzeye giden evlatlar;
Başkurt, Tuva, Çuvaş, Yakut...
Türk dışında anar olmuş, 

Körpe boy adını millet sanmış halk bilmiş.

Başbuğ Oğuzdan Atilla'ya avrasya boyun eğmiş Türk hakanlarına,
Türk Milleti gökbörü ile düşman ezip, tulpar ile diyar fethetmiş.
Gidilen her toprağı vatan diye belleyip,
Balalarına armağan etmiş ata kanının değdi taşı toprağı, dağı denizi.


Hatırla Türk evladı, unutma atanı unutma soyunun adını.
Sen değilsin bu, sana verilen payeyi benimseme millet diye;
Sen değilsin Kıpçak, Gökoğuz, Tatar, Karakalpak.
Sana nâm olsun diye verdi ataların bu isimleri, sen değilsin Türkten gayrı bir şey.

İster Avşar de, ister Kaçar, Salar, Kırımçak, Karay diye an adını.
Sen yalnız Türksün! Türk evladı Türk soyu.
Kaçınma soylu adının şanından,
Dayatma kendine sana verilen payeleri.

Bölme bir olan vatanını yeniyetme milletler gibi,
Ne Kazakistan ne Türkmenistan, Azerbaycan,
Ne de Türkiye, Özbekistan, Kırgızistandır vatanın adı.
Senin yurdun Türkistandır, kızılelma ülküsünde adındır Turan.

Eğme başını gaflet olan düşmana diz önünde,
Eğdirme başlarını Turan altında milyonlarca yatan ata şanını,
Sen Türksün! bırak paye adlarını,
Sen Turan evladısın! bozkurtun nefesi, tulparın koşusu.
Sen acunun her bir yanında medeniyet kurmuş yüce Türk Milleti...

14 Nisan 2020 138 şiiri var.
Beğenenler (1)
Yorumlar (2)