Cumhuriyet

Cumhuriyet nedir?

Bir de benden dinleyin, cumhuriyet nedir;

Cumhuriyet; bir ülkenin düşünce dünyasında aydınlık renklerin boy atması demektir, cehaletten soyunup bilgi ve erdemin ırmaklarında okyanuslara ulaşmak demektir. Cumhuriyet sadece seçme ve seçilme hakkıyla ortaya çıkan bir yönetim şekli değildir; cumhuriyet herkesin düşüncesine saygı duyabilmek, özgürce ve kimsenin hakkını ihlal etmeden kendi fikirlerinle yaşamak, aklın ve bilimin egemenliğinde yeri geldiğinde fikirlerini de özgürce değiştirebilmek demektir. Robotlaşmadan, tek düze bir gösteride figüran olmadan kendi yeteneklerinin farkına varıp içinde yaşadığın toplumda farkındalık yaratabilmen için her tür imkânların sana sunulması demektir.

Cumhuriyet demek sanat demektir, bacası tüten fabrika, ocağı yanan aile, sırasında ders dinleyen öğrenci, bilimin örgüsünde ışık saçan öğretmen, çalışan emekçi, tarlada ürün demektir. Cumhuriyet demek; sağlık çalışanı, adalet, emniyet mensupları, sınırda nöbet tutan Mehmetçik demektir. Cumhuriyet demek hayat demektir, elektrik, enerji, baz istasyonları, yer altı ve yer üstü kaynaklar, barajlar, nehirler, göller, bereketli ovalar, dağlar demektir. Cumhuriyet demek dört mevsim demektir. Cumhuriyet demek aldığın nefes, yediğin ekmek, atan kalbin demektir!

Cumhuriyet, yüz binlerce şehit demektir.

Cumhuriyet; on ve on beş yaşlarında yüreği vatan aşkıyla yanan ayağı çarıklı şehit çocukların emaneti demektir. Cumhuriyet Gelibolu’dur, Çanakkale’dir, Dumlupınar’dır, Sakarya’dır, Samsun’dur…

Cumhuriyet: "Bebem anasız büyür ama vatansız büyüyemez” diyerek cepheye koşan Nene Hatun’dur. Cumhuriyet; Kara Fatma’dır, Halime Çavuş, Şerife Bacı, Tayyar Rahmiye’dir…

Cumhuriyet; yeryüzünde Yıldız gökyüzünde Ay’dır. Bayraktır cumhuriyet!

Cumhuriyet Atatürk’tür.

Cumhuriyet: aklı hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller yetiştirmektir.

Tek kişinin “Ben yaptım, oldu-bitti” mantığı yerine milli iradenin hâkim kılınmasıdır cumhuriyet.

Cumhuriyet; her renge saygı duyabilmektir!

Cumhuriyet; bütün renkleri bir araya getirip göz kamaştırıcı gökkuşakları oluşturabilmektir.

Cumhuriyet karanlığa atılan bir atom bombasıdır.

“Temeli büyük Türk milletinin ve onun kahraman evlâtlarından mürekkep büyük ordumuzun vicdanında akıl ve şuurunda kurulmuş olan Cumhuriyetimizin ve milletin ruhundan mülhem prensiplerimizin bir vücudun ortadan kaldırılması ile bozulabileceği fikrinde bulunanlar, çok zayıf dimağlı bedbahtlardır. Bu gibi bedbahtların, Cumhuriyetin adalet ve kudret pençesinde lâyık oldukları muameleye maruz kalmaktan başka nasipleri olmaz. Benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır, fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet yaşayacaktır. Ve Türk milleti emniyet ve saadetinin kefili olan prensiplerle medeniyet yolunda, tereddütsüz yürümeğe devam edecektir.” Gazi Mustafa Kemal Atatürk

29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun!

Nice nice yıllara, doğum günün kutlu olsun ey güzel ülkem!

Selim Savaş Karakaş - Adana Gözcü Gazetesi-29 Ekim 2021

21 Kasım 2021 2-3 dakika 6 denemesi var.
Beğenenler (4)
Yorumlar (1)
  • 7 gün önce

    Her zaman izinde gururla yürüyecek bu Millet Ata'sının nice güzel 29 ekimlere