Hakkında
meşhur 68 kuşağını ,ucundan, son gün
yakalamışım karlı bir günde.
Evler yapıyoruz içinde sıcak düşler olsun diye.
Şiir Hakkında
Ne diyor Neruda;Şiir başkaldırıdır.
Favori Sözü
İşaret parmağımda yivli bir kesik/ki bu yüzden şiirim sola yatık.../Cemal