Karl Marx'ı da Eleştirebilmeliyiz

1.)Alt Yapı -Üst yapı Kavramlarının EksikliğiMarksist üstyapı, Marksist toplum kuramında, insan öznelliği ve toplumun maddi varlığının birlikteliğinin özgün biçimidir. Biçim bir dereceye kadar nesnel bir dereceye kadar özneldir. Altyapı, üretici güçler ve üretim ilişkilerinden (işçi-işveren çalışma şartları, işbölümü, mülkiyet ilişkileri vb.) oluşur. Marksist teoride altyapı, üstyapıyı oluşturan kültür, kurumlar, siyasi iktidar ilişkileri, roller, ritüeller, devlet gibi toplumun diğer ilişkilerini ve düşüncelerini belirler. Bu durumda katı ekonomik determinizmi " kültürü,inançları" paradigma olarak hafife almıştır.Örneğin; 1.Dünya Savaşı’nın sona ermesiyle beraber başarısızlıkla sonuçlandı. İşçiler, tek bir çatı altında birleşmek istemediklerinin farkına vardı. Hatta işçiler yaşanan kargaşalar sonucunda Marx’ın istediğinin tam tersi bir yolu seçip kendi ülkelerini savunup birbirleriyle kıran kırana savaştılar. Pat Buchanan bu durumun sebebini ‘’Fransız, Alman, ve İngiliz işçiler vatanları için birleşip birbirleriyle savaşmaya gittiklerinde marksistler bir gerçeğin farkına vardı. Diğer örnek ise SSCB dağılırken yaşanan ulusal hareketler ve Kültürel yozlaşmanın sonucu oluşan bürokratik kaos.


2.)Komünizm İnsan Doğasına Uygun Değildir
Bazıları diyebilir milyonlarca yıl ilkel komünal biçimde yaşadık evet doğru ama orada da bir hiyerarşi ve klanlar arası rekabet vardı. Eşitlik diye birşey yoktu.Diğer neden biz veri teknoloji,ekonomik,siyasi ve sonuçlarla ilkel komünal topluma doğru gidemeyiz.Herakleitos' un dediği gibi " Aynı nehirde iki kez yıkanmaz" Dolayısıyla doğada bir değişim ve dönüşüm vardır.Hobbes :" insan insanın kurdudur" demiştir.Evrimsel olarak insan milyonlarca yıl rekabet güdüsüyle harket etmiştir.Bu rekabet mekanizmaları biçim değiştirmiş olsa da varlığını sürdürmekte .Böyle bir doğa kanununa tam eşitlik istemi ;ütopiktir.


3.) Kehanet Yanlışlığı
Karl Marx, insanlığın geçireceği bazı evreleri sıralamıştır.Kapitalizm'den sonra sosyalizm ondan sonra da Komünizm gelecektir demiştir fakat bu bilimsel bir yöntem değildir.Poztivizm' e de aykırıdır.Gelecek için sistem belirlemek amprizimden de uzaktır.


4.)Demokrasi kavramından Uzak durmaları
Evet ,Aristoteles ve Platon demokrasi kavramının karşısındaydılar fakat onların alternatifi de aristokrasiydi. 2. enternasyonalde Kautsky demokrasinin gerekliliğini savundugu için sosyalistler ona dönek demişti oysa tarihe baktığımızda özellikle Avrupa tarihine baktığımızda demokrasinin ilerleyişiyle sosyalizm kavramının temelleri oluşmustur.Bunu 1848 devrimleri ve 1871 Paris Komünün' de görebilirsiniz.


5.) Günümüzde Sadece üretim Biçimi değil Tüketim biçimi de ele alınmalı
Örneğin 1929 Buhranın' da Keynes' in önerileri.1929 kapitalizmin ikinci ciddi krizinden "eksik istihdam" savı ve krizden çıkış önerisi olarak kamu harcamaları yolu ile talep yetersizliğinin giderilmesini tavsiye eden ve politikalarının uygulanmasıyla bu büyük buhrandan kapitalizmi kurtaran Keynes elbette üretimi göz önün de bulundurmuştur fakat tüketim cephesini ihmal etmemiştir.

11 Şubat 2024 2-3 dakika 13 denemesi var.
Beğenenler (1)
Yorumlar