Öğretmenlik Mesleği

Öğretmenlik Mesleği


Çocuk öncelikle aile içinde aldığı az veya çok bilgi, beceri, davranış, temizlik alışkanlıkları, arkadaşlık ilişkileri, eğitim gibi niteliklerle okula gelirler.


Çocuklar toplum yaşayışında yerlerini almaları için gerekli bilgi, beceri ve anlayışları elde etmelerini, kişiliklerini geliştirmelerini, terbiyelerini öncelikle aile içinden ve içinde bulunduğu çevresinden alırlar. Okul çocukların, gençlerin toplum yaşayışında yerlerini almalarında gerekli bilgi, beceri, anlayışları elde etmelerine, kişiliklerini geliştirmelerine doğrudan ve dolaylı şekilde etki eder.


Okulda bir evdir, evin devamıdır bir ailedir, ailenin devamıdır.


Çocuk öğretmenler tarafından bilgi, beceri, anlayış, terbiye açısından topluma faydalı birer nitelikli kişiliğe sahip birey olarak eğitim, öğretim bilgileriyle donatılarak yetiştirilir.


Öğretmen bilgi, beceri, anlayış ve davranışları çocuğa işlerken hem çocuğu hem kendini yetiştirendir.


Öğretmen sadece ders anlatan değildir/olmamalıdır. Öğretmen dört duvar arasına sıkışıp kalmamalıdır.


Öğretmen her an değişen, gelişen bilgi ve teknoloji çağında kendini sürekli olarak yenilemelidir/yenilemek zorundadır. Sınıfa girmeden önce konu bilgilerini gözden geçirerek sınıfa girmeli, öğrencilere bu bilgileri sabırla, sevgiyle, şefkatle işlemelidir.


Ders konuları kuru ve monoton anlatımlardan uzak olmalıdır. Böyle kuru ve monoton işlenen derslerde çocukların dikkati çok çabuk dağıldığı gibi kısa bir süre sonra can sıkıcı hale gelmektedir.


İşlenecek dersin konusu, konuya özgün uygun ders araç gereçleri önceden tespit edilerek hazırlanmalı, öğrenciye ders araç ve gereçleri öğretmenin gözetimi, rehberliği eşliğinde bu araç ve gereçler ağırlıklı olarak öğrenciye kullandırılarak dersler işlenmelidir.


Hatta bu araç gereçlerin imkanlar ölçüsünde öğrencilerle birlikte hazırlanması hazır ders araç gereçlerinden mümkün olduğunca uzak durularak öğretmen, öğrenci, veli iş birlikteliği içerisinde özellikle de öğrenci ağırlıklı olarak kendi el emekleri olan araç gereçlere daha fazla yer verilmelidir.

Sınıfta öğretmenden çok öğrenciler aktif olmalıdır. Her öğrencinin derse katılımı eşit sağlanmalıdır. Ders anlatımlarında öğrencilerin derse katılımı sağlanırken pasif ve zayıf öğrencilere daha çok özen gösterilerek zaman içinde o öğrencilerinde kendiliğinden derse aktif katılımları sağlanmalıdır.


Öğrencilerin ilgisinin dağılmaması için sıkıcı, uzun konu anlatımlardan kaçınmalı, konuyu öğrencilerin ilgisini çekecek şekilde ve onların anlayacakları seviyede işlemeye özen göstermeli, ezberlerden elden geldiğince uzak durmalı, ders konularında konuyla ilgili güncel hayatın içinden örneklere yer verilmelidir. Öğrenciler arasında ayrım yapılmadan dersler işlenmelidir. Öğrenim güçlüğü çeken çocuklara yönelik planlamaları ve programları öğretmen, rehber öğretmen, veli, okul idaresi iş birlikteliği içinde ele almalı, zümre öğretmenleriyle işbirliği içinde bu gibi öğrenciler için gerekli önlemler alınarak uygulamaya konulmalıdır. Hangi nedenle olursa olsun çocuklar dışlanmamalıdır. Okulda ve sınıftaki her çocuk kendi öz çocuğumuz gibidir. Kendi çocuğumuz bizim için nasıl değerliyse okuldaki, sınıftaki hatta içinde bulunduğumuz toplumdaki tüm çocuklarda öğretmen için aynı değerdedir.


Öğretmenlik mesleği profesyonellik ilkesine dayalıdır.


Öğretmenlik eğitmek, öğretmek, bilgilendirmek, çocuğun becerilerini geliştirerek pekiştirmek, çocuğa nitelikli kişilik kazandırarak aileye, topluma ve ülkeye faydalı birey yetiştirme mesleğidir.


Öğretmenlik meslektaşlarına, arkadaşlarına, velilere, topluma karşı saygılı davranmayı benimseyen

meslektir.


Öğretmenlik adalet, eşitlik prensipleriyle hizmette sorumluluk isteyen, okulda sınıfta düzeni ve disiplini sağlayan, dürüstlük, doğruluk, tarafsızlık, güven ilkelerine dayalı meslektir.


Öğretmenlik kaynakları ve zamanı etkili şekilde kullanma mesleğidir.


Öğretmenlik sürekli değişen gelişen bilim ve teknolojide kendini yenileyerek geliştiren bir meslektir.


Öğretmenlik sabıra, sevgiye, saygıya, şefkate dayalı bayrağını, vatanını, milletini, insanları, doğayı ayırt etmeden seven/sevmesini bilen meslektir.


Öğretmenlik içinde yaşadıkları topluma karşı önemli görev ve sorumlukları olan sevgi, hoşgörü ve özveriye dayalı meslektir.


Ağaç yaş iken eğilir sözü çocuk için ne kadar güzel geçerli bir sözdür.


Özellikle okul öncesi ve ilkokul çocukları öğretmenlerin elinde ne kadar iyi eğitim ve öğretim alırsa, ne kadar iyi nitelikli kişilik kazanırsa geleceğe daha güçlü, daha donanımlı emin adımlar atarlar. Bu nedenle okul öncesi öğretmenleriyle ilkokul öğretmenlerine çok fazlaca görev düşmektedir.

Öğretmen davranışlarıyla, konuşmalarıyla, giyimiyle öğrenciye, topluma örnek kişidir.


Öğretmenlik mesleği insan yetiştiren meslek olduğu için kesinlikle en ufak hatayı kabul etmeyen meslektir.


İyi ki öğretmenlik mesleğini seçmişim, iyi ki ilkokul öğretmeni olmuşum.


/ Rehberimiz Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk yolumuz ise Atatürk'ün çizdiği aydınlanma yoludur. /


Bir defa daha Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü minnet ve saygıyla anıyorum.


Dinçer Demirel04 Nisan 2021 4-5 dakika 3 denemesi var.
Beğenenler (5)
Yorumlar (3)
  • 9 gün önce

    Hangi kademede olursa olsun Öğretmenlerimiz bize hayat boyu izleyeceğimiz yaşamsal bilgi ve değerleri öğreten değerlilerimizdir elleri öpülesilerimizdir

  • 8 gün önce

    Öğretmen, hele de bir ilkokul öğretmeni bir insan hayatı için ne kadar önemli bir kişiliktir. Anne kucağından, baba ocağından ilk defa ayrılan çocuk, o ilkokul öğretmeninin sevecen kollarına gider. Aile ve öğretmen birlikte çocuğunu ruhuna ve benliğine, karakterine bir ressam, bir heykeltıraş titizliği ile dokunuşlar yaparlar. Eğitim ve öğretim ne kadar ilgi ve sevgi ile olursa çocukta ileri ki yaşlarında o kadar başarılı ve topluma faydalı bir birey olarak yetişecektir. Tersi olduğu zaman da tabi bu toplumun zarar hanesine yazılacaktır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk de bu konuda ''Öğretmenler yeni nesil sizlerin eseri olacaktır.'' diyerek, konunun önemine dikkat çekmiştir... Hazreti Ali Efendimiz de ''Bana bir harf öğretenin kırk yıl kulu kölesi olurum.'' diyerek öğrenmenin ve öğretmenin ne kadar önemli olduğunu anlatmak istemiştir... Kutluyorum içtenlikle Dinçer Beyi...

  • Selam olsun tüm öğretmenlerimize. 🍀