Türkiye Cumhuriyetinin Temeli Kültürdür

Türkiye Cumhuriyetinin temeli kültürdür.

Kültür; okumak, anlamak, görebilmek, görebildiğinden mana çıkarmak, uyanmak, düşünmek, zekâyı terbiye etmektir.

Bundan sonra memleketimizi kesin kurtuluşa kavuşturmak için pek kuvvetli ve esaslı önlemler almak gerekir. Bu önlemlerin en önemlisi ve en birincisi bilim ve kültürdür.

Mustafa Kemal Atatürk

***

Çocuklara bayram hediye etmeyi düşünmek; savaş koşullarında bile kültüre büyük önem veren, kitap okumayı hiçbir koşulda ihmal etmeyen, gece çadırında bile okumaya devam eden bir devlet adamının aklına gelebilirdi ancak.

Okuyan, gündemi takip eden, en az iki tane yabancı dili gerçekten bilen, araştıran, sorgulayan, düşünen bir gençlik umudumuzla...

Fikri hür (özgürce düşünen), irfanı hür (özgürce anlayabilen), vicdanı hür (özgürce karar veren) bir gençlikle gelecek daha aydınlık olacaktır. Birey olabilmek için: Fikri hür olmalıdır, yani özgürce düşünebilmelidir, her şeyi sorgulayabilmelidir, başkalarının dayattığı şekilde değil kendi bilinciyle düşünebilmelidir. İrfan'ı hür olmalıdır, özgürce anlayabilmelidir, farklı görüşlere ve düşüncelere açık olmalıdır, bunlar arasında kıyaslama yapabilmelidir, araştırmalıdır, başkalarının anla dediği şekilde değil kendi idrak yeteneği ile anlamalıdır. Vicdanı hür olmalıdır yani ulaştığı sonuçları ve aldığı kararları önce kendisi doğru bulmalıdır, başkalarının istediği şekilde değil kendi iradesiyle ile hareket etmelidir, bağımsız karar verebilmelidir. Bu yaklaşımın köklerinden beslendiği Ahmet Yesevi düşüncesinde insanın var olabilmesi için bağımsız olarak geliştirilmesi gereken üç temel esastan bahsedilmektedir: İlim, akıl, inanç... 

Lütfen çocuklarımıza kitap okuma alışkanlığı kazandıralım.

23 Nisan 2023 1-2 dakika 80 denemesi var.
Beğenenler (1)
Yorumlar