Aşk ve Sevgi Üzerine 5 Felsefe Kitabı

— min. okuma: 5-6 dakika
Aşk ve Sevgi Üzerine 5 Felsefe Kitabı

Felsefe, bir düşünce etkinliği. Bu etkinlik bir hayretle başlar ve hayret ettiğimiz herhangi bir şeyi sorgulamaya başladığımızda felsefe dünyasının içine girmiş oluruz. Ardından pek çok problemin yanıtını aramaya koyuluruz. Merak ettiğimiz şeyler arasında gündelik yaşamımızda var olan ve hatta yaşamın parçasında büyük bir yeri olan aşk ve sevgi kavramları da yer alıyor. Antik Yunan'dan Modern Çağ’a kadar süregelen aşk ve sevgi üzerine yazılan çizilen birçok eser söz konusu. Düşünürler, bu konu üzerinde kendi fikirlerini sunmuş ve biz okurlara da bu eserleri okumak düşmüş. 

Aşk ve sevgi, felsefe, edebiyat, resim, sinema ve tiyatro gibi pek çok sanat dalında işleniyor. Yazarların, ressamların ya da yönetmenlerin ürettikleri işlerde aşk ve sevgi temasını sıklıkla kullandığını gözlemleyebiliyoruz. Felsefe alanında da bu konunun es geçilmediğini söylemek gerek. Birçok düşünür aşk ve sevgi üzerine, kendi bakış açılarına uygun olarak kitaplar yazdı. Sizler için hazırladığımız bu listeye gelin bir göz atalım.

1- Platon – Şölen 

Aşk ve sevgi üzerine pek çok felsefi kitap mevcut. Bunlar arasında en çok okunması gereken Platon’un Şölen adlı kitabı. Aslında her ne kadar Platon bu kitabın yazarı olsa da kitap içerik olarak Sokrates, Aristophanes, Agathon ve daha birçok düşünürün, ziyafet çektiği bir ortamda aşk ve sevgi üzerine yarattığı tartışmalar üzerine kurulu. Sokrates ve arkadaşlarının diyaloglarından oluşan bu kitapta, keyif verici, sürükleyici ve sorgulayıcı bir tat var. Felsefeye yeni başlayanlar için tavsiye edilen Şölen, Antik Yunan felsefesi meraklıları için de uygun. Yunan mitolojik ögelerinin yer alması kitaba büyük bir zenginlik katmıştır. Aşk nedir, nasıl bir şeydir, sevgi nedir, aşk ve sevgi arasındaki fark nedir ve dostluk nedir sorularının cevabını bulabileceğiniz bu kitabı okumanızı tavsiye ediyoruz. Ancak dostluğun ne demek olduğunu kitapta bulamayacaksınız çünkü Sokrates ve dostları bu sorunun cevabını ne yazık ki bulamıyor. 

2- Arthur Schopenhauer – Aşkın Metafiziği 

Felsefe, herhangi bir alanda farklı farklı düşünceler doğurmayı sağlayan bir etkinlik. Aşk ve sevgi üzerine oluşturulan sorularda da filozoflar, yanıtlarını farklı bakış açılarından açıklamıştır. Bunlardan birisi de karamsar filozof olarak tanınan Arthur Schopenhauer. Aşkın Metafiziği adlı kitabında aşk, sevgi ve evlilik üstüne düşüncelerini dile getirmiştir. Aşkın nihai amacının neslin devam etmek olduğunu belirtmiş ve aşk, sevgi üzerine pek çok şey söylemiştir. Pesimist tavrını sonuna kadar hissettiren filozofumuz aşk konusunda büyük bir dert yanmakta. Okurların bir yandan hak verdiği bir yandan da ters düştüğü, aşkın ne olduğuna ilişkin farklı bir yanıt veren Alman filozof Schopenhauer'in bu eseri, akıcı ve sade bir üslup ile yazılmış ve bu nedenle felsefeye yeni başlayanlar için gayet ideal bir kitap. 

3- Jose Ortega y Gasset – Sevgi Üstüne 

Albert Camus'nün Avrupa’da ünlü düşünür Nietzsche'den sonra en büyük düşünür olarak gördüğü Jose Ortega y Gasset'e gelelim. Sevgi Üstüne adlı kitabından anlaşılacağı üzere sevgi üzerine düşüncelerini dile getirmiştir. İsim olarak pek duyulmayan İspanyol filozof Ortega Gasset, sevgi üzerine yazdığı bu eserinde, özellikle de sevgi ve arzu ilişkisine değinir. Ona göre, arzu doyuma hemen ulaşır ancak sevgi öyle değildir. Sevgi sonsuz bir doyumsuzluk içerisindedir. Sevgi ve arzu arasında yaptığı ayrım ile, sevgi üzerine pek çok düşünce ortaya atmıştır. Kitabı sindire sindire okumanızı öneriyoruz çünkü, dil bakımından oldukça ağır. Aşk ve sevginin felsefi açıdan incelenmesi bakımından tavsiye edilen bir kitaptır. 

4- Afşar Timuçin – Aşkın Diyalektiği 

Okumaktan büyük zevk alacağınız, dil bakımından yalın ve anlaşılır bir dile sahip olduğu için sürükleyici bir tarafı olan ve aşk ve sevgi üzerine belki de okuyabileceğiniz en detaylı felsefi kitaplardan biri, Türk düşünür Afşar Timuçin’in Aşkın Diyalektiği adlı eseri. Bu kitapta da aşk ve sevgi üzerine düşünceler dile getirilmiş ancak diğer kitaplardan farklı olarak, detaylı bir biçimde aktarılmış. Aşk ve sevginin ne olduğuna dair soruların yanıtını bulabileceğiniz gibi, aşk ve sevginin erkek ve kadında nasıl göründüğü, cinsellik bakımından nasıl etkiler yarattığı, fahişelik ve aldatmaların aşkı nasıl şekillendirdiği ve olağan aşk üzerine pek çok soruların yanıtını bulabilirsiniz. Aşkı bir diyalektik, serserilik ve özgürlük olarak tanımlayan Afşar Timuçin’in bu eseri, aşk ve sevgi üzerine merak edenler için ve felsefeye yeni başlayanlar için okunması gerekenlerden. 

5- Alain Badiou – Aşka Övgü

Marx, Deleuze, Lacan ve Foucault'nun felsefesinden etkilenen Badiou, Aşka Övgü adlı kitabında aşkı sorguluyor. Modern Çağ’ın tanınan isimlerinden biri olan ünlü düşünür Alain Badiou, aşkı bir tehdit altında görüyor. Çünkü çıkar ve güvenliğin her şeyin üstünde tutulduğunu ve aşkın tehdit altında olduğunu belirtiyor. Badiou’nun kitabı, internette yer alan bir tanışma sitesinde gördüğü aşk ile ilgili bir sözü sorgulayarak başlıyor. Aşkın geçmişten günümüze nasıl bir dönüşüm geçirdiğini, aşkın nasıl tanımlandığı ve Arthur Schopenhauer’dan Levinas'a kadar pek çok filozofun aşk tanımları sorgulanıyor. Dil bakımından anlaşılır ve sade bir üslup ile yazıldığı için felsefeye yeni başlayanlar için uygun bir kitaptır.

Paylaş:
Yorumlar