George Orwell'in Hayvanlar Çiftliği Romanı Üzerine

— min. okuma: 4-5 dakika
George Orwell'in Hayvanlar Çiftliği Romanı Üzerine

George Orwell'ın 1940 yılında tamamlamış olduğu bu eser Sovyet Rusya'nın varolduğu düzeni eleştiren ve yaptığı tutarlı eleştiriler ile evrensel düzeyde kabul görüp günümüze kadar gelen politik taşlamanın en değerli eserlerinden biri olarak kabul görmektedir. George Orwell'ın Hayvan Çiftliğindeki baş karakterler kendilerinin üzerinden fayda sağlanıp, yine de gerekli önem ve değeri görmeden sömürülen hayvanlardır. Kendilerini sömüren insanlara baş kaldırıp çiftliğin yönetimini ele geçiren hayvanların asıl amacı yeni bir düzen kurup eşitlikçi bir birlik oluşturmaktır. Yönetici kadronun başını çeken ve en akıllı olan domuzlar liderlik görevini üstlenirler ancak eski düzenden daha gaddar daha sert ve adeta diktatörlük diyebileceğimiz acımasız bir yönetim şekli izlemektedirler. Hayvan Çiftliğindeki domuzların Stalin yönetimini işaret ettiği açık ve anlaşılabilir bir şekilde görülmektidir. Reel Sosyalizmin eleştirisi olan bu roman masalsı bir anlatımla yazılmıştır. Her ne kadar masalsı olarak yazılmış olsa da taşlama örneğinin en çarpıcı eseridir.

Roman, Stalinizmin eleştirisidir. Totaliter rejimlere karşıt bir solcu olan Orwell, romanında SSCB'nin kuruluşundan itibaren meydana gelen önemli olayları kara mizah yoluyla ve mecazi bir dille anlatır.

"Hayvan Çiftliği" Türkiye'de ilk kez 1954 yılında o zamanki adı Maarif Vekâleti olan Millî Eğitim Bakanlığı tarafından Halide Edib Adıvar'ın Türkçe çevirisiyle bastırtılmıştır. 1966 yılında da kitabın ikinci baskısı yapılmıştır.

Romanın İngilizce versiyonu 1970'li yıllarda Türkiye'de yabancı dille eğitim yapan devlet okullarında (Maarif Kolejleri) İngilizce derslerinde okutulmuştur.

Hayvan Çiftliği çok yankı uyandırmış ve olumlu eleştiriler almıştır. Bir Stalinizm eleştirisi olmakla birlikte, II. Dünya Savaşı yıllarında müttefiklerini kızdırmak istemeyen İngiltere'de sansüre uğramıştır. Romanın çizgi filmi çekilirken konusunun CIA tarafından değiştirildiği iddia edilmektedir.[1] Roman 1999'da bu kez konusuna daha sadık bir senaryoyla filme çekilmiştir.

Hayvan Çiftliği, Pink Floyd'un Animals albümüne ilham kaynağı olmuştur.

Hayvan Çiftliği Kahramanları

Koca Reis (domuz): Hayvanlara mutluluk ve barış dolu bir dünya vadeder, insanların çiftlikten kovulmasını ister. Karl Marx veya Vladimir Lenin'e benzer.

Snowball (domuz): Hayvanlara okumayı öğretir, bir değirmen yapılması taraftarıdır. Lev Troçki'yi temsil eder. Napolyon değirmene önce karşı çıkar, Snowball'u çiftlikten kovduktan sonra ise değirmenin yapımını ister. Başa gelen her kötü olaydan Snowball'u sorumlu tutar.

Bay Jones (insan): Çiftlik sahiplerinden biri olan Bay Jones, hayvanlar tarafından sevilmeyen bir karakterdir. Hayvanlar ile arasında hiç bir duygusal bağ kurmayan onları yalnızca bir amaç, para uğruna sömüren bir insandır.

Koca Major: Hitap yeteneği en üst seviyede olan Koca Major, çiftlikte en saygın ve sözü dinlenen hayvandır. Kurulu olan sömürge düzenine baş kaldırıda liderlik görevini üstlenen bilge domuz yıktığı sömürü düzeninin hemen sonrasında ölmüştür.

Napeleon (domuz): İktidar için her türlü oyunu oynayan ve çiftlik hayvanlarını verdiği vaatler ile kandıran domuz Napeleon hakimiyetinin son bulmaması için her türlü kötülüğü yapan bir karakterdir.

Benjamin: Melankolik eşek Benjamin, her şeye olumsuz gözle bakan, hüzünlü bir karakterdir.

Bay Frederick (insan): Düzenli bakılan komşu çiftliğin sahibi. Adolf Hitler'e benzemektedir.

Köpekler: Çiftlik içerisinde çıkan olaylarda her türlü olaydan uzaklaştırma görevini üstlenen köpekler yöneticiyi korumakla mükelleftir ve Stalinin korumalarını simgelemektedir. Çiftlik içerisinde etkilidirler.

Bay Pilkington (insan): Winston Churchill'e benzemektedir.

Moses (kuzgun): Din adamlarını temsil eder. Bay Jones'un evcil kuzgunuydu.İhtilal olur olmaz kaçmış ve sonra geri gelmiştir.Hiçbir iş yapmaz ve hayvanlara gökte bir hayvan cenneti "Balbadem Diyarı" vadeder.Domuzlar bunları yalanlasa da çiftlikte kalmasına ve içki içmesine izin verirler.

George Orwell Hakkında

Hindistan'ın Bengal eyaletinin Montihari kentinde 1903 yılında dünyaya gelen Orwell, ailesi ile beraber İngiltere'ye döndükten sonra eğitim hayatını Eton College'de tamamlamıştır. Asıl adı Eric Arthur olan yazarın beş yıllık(1922-1927) bir Hindistan İmparatorluk Polisi geçmişi bulunmaktadır. Polislik geçmişinin bu denli kısa olmasının asıl sebebi dönemin Hindistan İmparatorluğu'nun içyüzü olduğu bilinmekte ve yaşadığı o dönemleri Shooting an Elephant (Bir Fili Vurmak) adlı kitabında , sömürülen memurların davranışlarını eleştirdiği makale derlemesinde açıkça görülmektedir. Kendisini sosyalist olarak tanımlayan Orwell, yaşamı boyunca varolan dünya düzenini eleştirmiş ve bu yönde eserler derleyerek eşitlikten, halktan, özgürlükten yana olduğunu açıkça belli etmiştir.

Paylaş:
Yorumlar