Çimento

Çimento

dedim!

hayır gelmez bu yollardan
bu köprüler bu geçişler bu gidişler
hiçbir şey olmaz beton içinde eriyen
abecede akmayan kalemden
yazmayan dilden
okumayan gülden

saçlara birikmiş bit palazları
acı süslü trenler geçerdi oysa
yürek yaralarımızdan
baht karalarından
geçince sokağın başındaydı
tencere gürültüsü
karın gurultusu
gönül uğultusu

ellerimizde biriken anız irinleri
dere boylarında düşmanında olsa
çitilenen komşu esvapları
körpe kız saçları
çocuk sevinçleri
gazel çöplükleri
kedi patileri
erkek sabileri
göçler
Çerkez
Arap
Laz

insanlar ayrımlar
talanlar yalanlar
ağır yüklerde ezik
hamal siluetleri
çimento çuvalları
toz emmiş ciğerler
bronşit astım
tüberküloz

buğday nerde olsa baş verir yolundan

adam mısın sen çiroz biz öldükten sonra
çimento ve betona bulanmış siroz...

29 Mayıs 2023 904 şiiri var.
Yorumlar