Cumhuriyet


Otuz altı padişah, altı yüz yıllık devlet
Tek kişiye dayalı yönetim, mutlakiyet
En son kurulmuş idi iki kez meşrutiyet
Mustafa Kemal ile değişti mevcudiyet
Yirmi Dokuz Ekim'de kuruldu Cumhuriyet...

Yunanistan, Fransa, İngiltere, İtalya
Osmanlıyı yaptılar kendi yurdunda parya
Mustafa Kemal Paşa bu işe el atar ya!
İttifak devletleri bir bir oldu hezimet
Yirmi Dokuz Ekim'de kuruldu Cumhuriyet...

Anayasayı baştan bir güzel düzenledi
Yönetim biçimini değiştirmek istedi
Egemenlik, kayıtsız şartsız milletin dedi
Bitti bütün savaşlar bitti bütün eziyet
Yirmi Dokuz Ekim'de kuruldu Cumhuriyet...

Cumhuriyet devleti resmen ilan edildi
Seçme seçilme hakkı millete devredildi
En ilk Cumhurbaşkanı Gazi Atatürk idi
Laik devlet var artık, yok eski o zihniyet!
Yirmi Dokuz Ekim'de kuruldu Cumhuriyet...

Devlet ayağa kalkıp, tekrar toparlanmıştı
Mustafa Kemal paşa fena duygulanmıştı
Yüz bir pare top ile bu durum kutlanmıştı
Zafer şenlikleriyle eğlendi tüm cemiyet
Yirmi Dokuz Ekim'de kuruldu Cumhuriyet...

Bin dokuz yüz yirmi beş, Şubat'ın ikisiyle
Karar alındı Büyük Milletin Meclisiyle
On dokuz Nisan günü kabul edilmesiyle
Artık her yıl şenlikle kutlanır bu hürriyet
Yirmi Dokuz Ekim'de kuruldu Cumhuriyet...

Neş'eyle kalkıyorsan yeni doğan her güne
Tarihine sahip çık, ibretle bak dününe
Ceddin, sen keyf et diye savaştı ölümüne!
Atatürk'ten hediye sana bu hak, ehliyet
Sanma boşa kuruldu bu aziz Cumhuriyet!

29 Ekim 2021 333 şiiri var.
Beğenenler (5)
Yorumlar