Geldim Geleli


   “Geldiler,gördüler ve severek gittiler.Kimileri ağladı,kimileri güldüler.Dünya bir aşk meydanı idi.Bunun için çok sevdiler.Ve asla kimseye boyun eğmediler.Şunun şurası yalancı bir dünya idi.Bir tek aşka ve yaratana boyun eğdiler.Gitmek zamanı geldiğinde Eyvallah deyip aşkın deryasından kana kana içip gittiler.”Biz dünyadan gider olduk/Kalanlara selam olsun/Bizim için hayır dua/Edenlere selam olsun.Yunus Emre”deyip bir kuş gibi uçup diyar illere gittiler...”


Benimkisi i bir umuttur,yücedir gönlün bedeli;

İki gözüm iki çeşme,ağlarım sevdim seveli.


Bu kervanın yolu taşlı,benim içim iki başlı;

Bu can içinden telaşlı,sürgünü yedim yiyeli.


Dağımın başında boran,yok mudur halımı soran;

Bu dünyayı kimdir kuran,sordum dünyaya geleli.


Ağlamasın benim yârım,dağları deler efkârım,

Bu canımdan sitemkârım,kendimi bildim bileli.


Kimi gider kimi döner,kimi yanar kimi söner;

Kimi abdal olmuş gezer,gün görmem sevdim seveli.


Bu aşk gelmiş ise başa,gülü ederiz temaşa;

Ağlar sevdiceğim ağlar,bülbüller gitti gideli.


Vefa görmem sevdiğimden,azap çektim bildiğimden.

İçimdeki kör düğümden,kurtulmam çözdüm çözeli.


Gel gidelim dostan yana,su içilim kana kana,

Dünya kalmaz sana bana,sevdim bu yola gireli.


Bir ah bana bin ah sana,kana ey yüreğim kana;

Selam ahımı duyana,derdim çok sevdim seveli.


Ararım dostu bulurum,yoluna kurban olurum,

Sevince ben kavrulurum,bağımda seni göreli.


Aşk yakarsa beni yaksın,sevdiğim uzaktan baksın;

Göz yaşın içime aksın,düğümü çözdüm çözeli.


Arı çiçeği görmüyor,uçup geriye dönmüyor,

Kovan boşalmış bilmiyor,gözüm kör gördüm göreli.


Düşünsene nendir varın,yarına çıkar mı canın;

Kurur damarında kanın,hiçliksin geldin geleli.


Kendini boşuna yorma,beni zalimlerden sorma,

Bu dünyada boşa durma,kim arar öldüm öleli

.

Bu kazana kendim düştüm,yanınca daha çok piştim,

Mezarımı kendim eştim,yanarım eştim eşeli.


Bu dünyadan gider isem,yâr gönlünden düşer isem,

Halim benim nice ola,sorarım gittim geleli.Binkılıç/Uhr:13:17

15/05/2023

18 Temmuz 2023 317 şiiri var.
Beğenenler (7)
Yorumlar