Köyüm

İlim Sivas benim, ilçem Şarkışla

Köyüm nahiye adı Akçakışla

Yazın yaylası var kışınsa kışla

İşte böyle bir köyün hayranıyım ben


Bir boğazın üzerine kurulmuş

Ufak dağın eteğine sarılmış

Lale sümbül, menevşeye bürünmüş

İşte böyle bir köyün hayranıyım ben


Doğusunu Kızılırmak bağlamış

Kaldırak özü coşup hep çağlamış

Gelinler kızlar şarkılar söylemiş

İşte böyle bir köyün hayranıyım ben


Elması armudu çiçek açınca

Her tarafa rayihalar saçınca

Koyunlar meleyip kuzu kaçınca

İşte böyle bir köyün hayranıyım ben


Kavağı söğüdü bol olur köyün

Kışları soğuktur yazları serin

Dünyayı dolaşsam köyümdür benim

İşte böyle bir köyün hayranıyım ben


Çoban almış sürüsünü yürümüş

Kaval çalmış sesini yel götürmüş

Ağ kayadan öte yana aşırmış

İşte böyle bir köyün hayranıyım ben


Yoksul Soylu der ki köyüme geldim

Eğlenip gurbette bir zaman kaldım

Yaralı sinemi burada sardım

İşte böyle bir köyün hayranıyım ben


(11’li hece ölçüsü, kavuştaklar 12’li)


Açıklama: Akçakışla köyü Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlıdır. Köyün ortasından Kaldırak Özü adı verilen dere akmaktadır. Nahiye olduğu için bağlı çevre köylerden daha büyüktür. Dağlık, ormanlık ve sulak bir bölgede yer almaktadır. Köyün adına da kaynak olan efsanede bahsi geçen Ağkayalar adı verilen dağ kitlesi köyün dışındadır. Efsaneye göre çobanın kavalının sesine giden genç kız dağdan suya düşerek ölmüştür.

10 Eylül 2020 19 şiiri var.
Yorumlar