Kulum Ya Rabbi

Her derdi sır bilip içime attım

Çatlamak üzere solum Yarabbi

Çırpındıkça yerin dibine battım

Çıkmaz mı hiç düze yolum Yarabbi


Ne umudum oldu nede hayalim

Dünya mı hayat mı kader mi zalim

Görüyorsun işte budur ahvalim

Açmadan soluyor gülüm Yarabbi


Gayrı bu acılar kapı çalmasın

Al artık canımı bende kalmasın

Bu sözlerim sana isyan olmasın

Etten ve kemikten kulum Yarabbi


Yetimdir duygular her yanım noksan

Ne olur dönüp de yüzüme baksan

Her darbe ediyor yer ile yeksan

Bu han gayrı bana zulüm Yarabbi


Kul Garib’im gam yükünü sarıyor

Dilim lal oldukça gönle vuruyor

Yaprağım dökülüp dalım kuruyor

Yeter beklemesin salım Yarabbi

20 Ağustos 2020 798 şiiri var.
Beğenenler (7)
Yorumlar (1)