Olay YeriKimliksiz ve öznesiz
Zımmen ve isimsiz mektuplar yolluyorum
Mefkûreme matuf acılarla
Ağıl bir duraklama devrine dair

Hislerde ölür mirim hisler de
Gözaltlarındaki işbirlikçi karartılar
Kimine göre uykusuzluk nöbeti
Belki bir çalıntı vokalin yankılanan sesi

Zifiri bir suskuyla takas edilen zemheri coşkular
Kuzey yakasında şehrin nümayiş erbabıyla
Elele ve umarsızca şakaklarına kadar gülerek
Ağlak çocuğa azık biriktirmekte

Kaç kişiyiz bu coğrafyada Berivan
Kaç hüzünlü ve karlı mevsimiz
Medolilerle drama arası bir yer
Göğsün sol üst tarafı ve sessiz iniltiler

Anladık ataerkil aşkların matah bir şey olmadığını
Yaşa iki gözüm yaşa dibine kadar sefahatını
Ağlayan da ölüyor gülende
Hem hüznün sevabına dair hiçbir emare yok
Lale devrinden daim kadim mecellede

Acı birer mirastı Homeros’un ağıtları
Yer İzmir ve Konak meydanında
Taammüden bir kasıt arıyor olay yeri inceleme
Sessiz bir kalp ağrısı
Ve tuzla sudan mütevellit gözyaşı

Saat kulesindeki sarılmaya can mı dayanır
Ki dayanmadı
Kemeraltında’ki eskici barakalarında
Bir bakracın üstüne yığıldı hüzünleriyle
Kanıtsız ve zamansız ve suskun hayalleriyle

11 Şubat 2021 14 şiiri var.
Beğenenler (7)
Yorumlar (4)