Şair ve Kâfir

ey, bünyamin dedikleri belâlı şair

dilini dünyanın dertlerinde yuyarak

kobra yılanlarına yediren kâfir


senin ömrün: savunmasız çaylâk sürüsü

senin ömrün: örselenmiş sevda delisi

senin ömrün: bir bakışın en nankör yüzü


yıldızlara bakmaya doyuverdin de

denizlere bakmaya doyuverdin de

bakmaya doyamadın sevgilinin yüzüne


kanser ve karanfil gibi girdin her yere


Not: Buradaki kâfir sözcüğü; hemen fark edileceği üzere, yaygın anlamıyla "Tanrı'nın varlığını ve birliğini yadsıyan kişi"yi karşılamaz. Tastamam "mecaz"dır. Türkçe sözlüklerdeki gibi: "(Sevilen) birine takılmak için, sitem yollu kullanılır: 'Seni kâfir seni!' deyişinde olduğu gibi. "Nesin sen söyle can mısın, canan mısın kâfir." -Nedim'in bir dizesi.

Bir not daha: Tanımdaki "sevilen" sözcüğünü paranteze ben aldım. Kendime yönelik bir şiirde, onu kabûllenmem yakışık almazdı. 

09 Ekim 2021 233 şiiri var.
Yorumlar (4)
 • 2 yıl önce

  Bünyamin Bey, Kafir kelimesinin halk arasında ki -büyükler bilir - kullanımı da esasında bir bozulmanın yansıması değil midir ? Seni kafir ! denilen şey aslında "kafur" kelimesi değil mi ? Kafur, saydam, çok beyaz anlamında olup mecaz manası safını belli etmeyen; ya da her ortamda saf tutan, her şeyi bünyesinden geçiren ama yine işini yoluna koyan kimselere denir, bugünlerde karşılığı "omurgasız " denilen şey olsa gerek , saygılarımla

 • Tıpkı "fitne" sözcüğü gibi. Benim de aklıma fitne sözcüğü geldi kâfiri görünce.

 • 2 yıl önce

  Metin Altıok bir şiirinde böyle isim kullanarak şöyle seslenmişti ;

  “Gör işte o zaman, devranını küskün dünyanın Bilinmedik cemrelerle bak nasıl çiçeklenir.

  Görmese de Altıok Metin oğul veren günleri Toprağın tavından sezip, kemikleri şenlenir.”

  Şairlerin kanında var bu dem ,

  Kutlarım .