Sürü Haydi Yürü

Cahilliğinden başka
Cahil için her şey olası

Ha su buzdur; ha buz da su
Toplum sürüdür; sürü de toplum!

Yani; buzda transatlantik yüzdürürsünüz
Su içinde geyiklere kızak çektirirsiniz!

Koyuna dalak nakli yaptırırsınız
Toplum da, meler!

xx

Çoban ve sürü ilişkisi Mamon'du sahiplikti
Tokluğun ve sırtça pekliğin; açlığa oluruyla
Sahiplik te, sahipsizlik üzerine öğütle rahiplikti
Söz, şiddet ve kuvvet etkisine; yol oluruyla...

Oysa sürü olmayan toplum
Ortak sahiplik bilinciyle soy soplum.
İlahtan hak
Karşılıklı gerekmeli
Üreten ilişki olur bağıntıyla pak

Kişi emeğine denk düşeniyle kendi özelini, yaşanmağa
Bu sürecin ortak yönetilmesine organize olmakla atar şafak

Sürü, çobanın değildi
Çoban da, sürünün değildi
Üreten bağı görmedikse
Sürü de, çoban da, Mamon'undu

Salt sahiplik ilişkisiyle
Gütme... Güdülme...

Ne toplum, insanın sahipliği
Ne de toplumdu insanın sahibi

Üreten ilişkiyleydi toplum ve insan
Farklı kullanımla bağıntı olur emeklerin organizesi

Karmaşık bağlarla girişen
Üreten ilişkiyle birişen
Vatana ölmek, sokağına yürümek, köprüsüne geçmek gibi
Kişisel sahiplik değildi mülke
Üreten ilişki; bilinçli emeğe sahiplikti malı mülkü olur ülke

Ben ne sürüyüm, çobanlığı bilmedikçe
Ben ne koyunum, üreten çoban olmadıkla

Hiç sürüden çıkarla
Hamlet'i yazan
Othello'su kepçe
Yaşar Kemal'i derya kazan
Sürü aklından olup
İlkbaharı, bir başka ilkbaharıyla olur hazan
Sürü ve çobanla var mı mezkûr talihi bozan?

Çobanlık sürü aklı mı?
Yoksa
Karşılıklı bağıntıyla "üreten ilişkinin" ortak aklı mı?

Hiç Ay'a giden sürü gördünüz mü?
Hiç sürüden ulus bilinci
Üreten ilişki bilinci
Musa'nın asasına kafasını uzatan koyunla
Demokratik kullanım, çıkaran çoban gördünüz mü?
Ben çobanını eleştiren koyun görmediğim gibi
Çobanına öneri de bulunan, sürü de görmedim.

Ben çobanına sarılan
İşveyle yatağına darılan
Mecnun'un Leyla'ya olur aşkından
Dağlar delmeğe varılan sürü de görmedim

Ben klondan, koyun üreten sürüyü bilmiyorum
Ama sürüsünü semirtip
Bıçak altına emir edip
Kendisini kesecek
Bıçağı yalayan sürünün, sahibi çobanı gördüm.

Mamon'du
İnsanın
Ortak
Sahiplik bilincini...
İrade bilincini...
Üretim ilişkisi bilincini
Gaspıyla...
Özel mülk sahibi kılmanın takdiriyle
Melezleri köleleştiren

Bu sahiplik baskılı bilinç ve şiddet gücüyle
Çobanlık dönemden kalma alışkanlığı kendisine
Çoban görüyordu.

Sürü güdülür
Siyaset el birliğiyle yürütülür

Siyaset gütmeyle, güdülmenin değil alakası
Üretmeyle, üreten ilişkilerindi, politikası

Görememe âmâlık değildi
Âmâlık, görememeydi

Siyaset gütme değildi
Gütme, siyaset edememekti

Gütme Mamon işi
Siyaset, üreten ortaklıklarıyla; kişi

Üreten ilişki, uygulanışlarıyla siyasetti
Bunu bilmeziyle çobanlığa öykünür her bedbin
Düşünen eylemi olan koyun değildi, Auguste Rodin

Katılımlı olmayan
Hep vaaz edenlerin söylemidir
"Ben çoban, siz koyun"
Bu aldatmayla başlar tarihi her oyun

16.11.2016

Mezkûr: az önce söylenen, az önce adı geçen, az önce anılan
Amâ: Gözleri kör olmak. Kör olan hiç görmez
Mamon: Servetin kendisi olan mana. Serveti kendisine ait kılan mana. Ve serveti keyfi dağıtan irade olmanın meşruiyeti olan, mana anlatım dilidir. İçinde olduğumuz süreci, mana ilişkisi olmakla tarif eden tarihi geri beslenme bilincidir.
Klon: Kopyalama.  Hücre kopyasından embriyo üretme

16 Kasım 2016 275 şiiri var.
Yorumlar (2)