Türkü ÖrmekSiz unutulmayan acıların kaleminden dökülen notları okudunuz mu hiç?


Okudum ben

Sizin ortasından başladığınız kitabı

Başından sonuna kadar


Var olduğu

Veya var olduğum kadar


Hem de nefessiz

Saadeti görmeyi dileyene kadar


Kaderin altın harfle çizdiği

Ruhun kaldırımlar altında ezildiği

Sakalından sızan gözyaşlarına

Tırmanabildiğim kadar hem de


-


Ve

Lirik dansın ezgilerinde doğum yapan

Martı eşliğinde saklanırken

Hatırladıklarım,

Ki bağlacından sarkan yeminlerime

Dizdim sahte gülüşlerimi

Ta ki

Sizin başlayamadıklarınızı

Ben bitirene kadar


-


Hiç yorulmadım

Biliyor musunuz?


Hiç yorulmadım ben

Yazmaktan

Ama siz okumaktan bile yoruldunuz,

Hem de kolayına kaçarak

Her defasında


-


Zordu

Biliyor musunuz?

O kokulu saçlar ellerimdeyken

Kötü bir hikayede kahraman

Olmaya çalışmak,

Zordu

Biliyor musunuz?

İlmek ilmek ördüğüm türkünün

Kanadından uçup giden

Bilmecelerimden sarkan

Pabuçlarımı tekrar tekrar

Aramak,

Zordu belki de

Yeniden yaşamak..


-


Ve yüreğinde kırık bir vazoyla

Tutunmak o acıklı melodiye

Ve harfin en dibinden

Okunmak

Ve yeni

Yeniden dünyaya varmak...23.03.23 23 Mart 2023 292 şiiri var.
Yorumlar