Yağlı Köyü'nün İhtiyar Delikanlılarına Övgüler

Yarlı derenin suyu Mahmud'a akar,

Sadettin durmadan bahçeye çıkar,

Apti emmim de kavun gibi kokar,

Kokma Apti emmi ularsın Bir gün.


Kaleye Çıktım da Hasan Hüseyin'in Mahmud'u gördüm,

Çolaklının İsmail'e bir selam verdim,

Musa çavuşun çolak hocayı görünce ben geri durdum,

Bu köyde üç yiğit vardı birader..!


Kara Ahmet köyde bey gibi gezer,

Hot Velinin gezmesi herkesi ezer,

İllinin Abidin gözünden süzer,

Her köyde böyle yiğitler var mı birader.


Kara biber Ahmet çobanların başıdır,

Danacı Ali Hot velinin eşidir,

Sadettin'in kafa köyü ışıtır.

Bu köyde üç yiğit vardı birader.


Yahap Hocayı sorarsan gayet sinirli,

Gurruk Osman Onlara veriyor emri,

İbili İbrahim emmi de derki dönelim geri,

Bu köyde üç kahraman vardı birader.


Çakır Yusuf ihtiyarlar başıdır,

Hacı Güllü bu gençlerin eşidir,

Bir ıslık çalsam cingöz işidir,

Daha bu civarda durmaz birader.


Şavkı Hoca mollaların mollası,

Gıdı Veli demir yolu kahyası,

Hacı Ömer'de Kenanlı'nın mirası,

Bu köyde üç yiğit vardı birader..


Çiti oğlu Bekir iki avradın döşünde,

Kenan Hasan dolanıyor peşinde,

Kör Nebinin her gün girer düşüne,

Her köyde böyle üç yiğit var mı birader.


Berber Osman Köyümüzün gülüdür,

Hilmi Emmi de dalların bülbülüdür,

Şiş Mehmet'in Mustafa da koyun tüyüdür,

Her köyde böyle üç yiğit var mı birader.


Abidin Emmi yalımları deliyor,

Hamdi Emmi de koyun gibi meliyor,

Kenan Halil kazma elinde geliyor,

Her köyde üç yiğit var mı birader.


Kaali Yusuf gayet de övünür,

Memiş Irıza da kendi kendine dövünür,

Celalının Eyüp köyü güldürür,

Bu köyde üç kahraman vardı birader.


Gılliz Nuru Tayır Abbas bekçi başıdır,

Tayır İsmail ile Gır Eysan da bunların yoldaşıdır,

Halit Irıza-da rütbe almamış onbaşıdır,

Bu Köyün kahramanları bunlardı birader..

31 Mayıs 2021

--- Bu İsmi yazılı olan kişilerden şu anda yaşayan hiç kimse yok bunların hepsinin ruhuna Fatiha diyelim, Allah mekanlarını cennet eylesin amin.

31 Mayıs 2021 1060 şiiri var.
Yorumlar (4)