Yatıya Kalan Sensizlik

Ayrılığın nafakasıdır hoşça kal...Peşin ödenir


Oda solgun

Oda uysal

An mizansen , dünya nesnel

Celse tek...

Yarınlarda hüzün imbiği

Repliklerde endişe

Farkındalıklar çığırtkan

Ya sonrayım tıka basa

Hissetmek ibadet,

İki rekatlı istiharede

Hasat tırpanı zikredilen isim,

Gül bıçağı

Örümcek ağı

Yanımda bir hikmet hani her şeyde var olan

Gece erken

düşünce balonları uçup sönüyor oda ortasında

Baloncu bağcık ararken


Başıma bir şey geldi diyor şakağımdaki elim

İçim gidiyor desem, çekip gitsin mi dersin...


Üstünde bir dam,

Sallanan temel sesinin

Kapı önünde atılacak daralmış pabuçlar

Altında gam

Seyirde cama dayanmış rüzgâr,

Mesafeler mühürlü

Bağ dokusu gevşek yutkunamıyor an

Hicazdan giriyor vokalsiz keman

‘ben gamlı hazan, sense bahar’

Omuz başımda,

La,si,la,si,do, la

Arşe biz, köprü biz, tını biz

Aynı notayı basan

Teni buğday değil günaydınların

Yorgun taşıdığımız iç deniz


Kumaş eski, iplik kısa, iğne pas içinde ...ne astar var ne de yüz

Nasıl teyellenir ki gün yarına


Suadiyeekimikibinyirmi bir

Demir Mutlugil


09 Ekim 2021 806 şiiri var.
Yorumlar (2)