Hakkında
Öğrenci
Şiir Hakkında
Favori Sözü
“Şeb-i yeldâyı müneccimle muvakkit ne bilir Mübtelâ-yı gama sor kim geceler kaç saat.”⏱ Sâbit