Hakkında
Üniversite öğrencisi
Şiir Hakkında
Uçsuz bucaksız bir derinlik...Ama velakin o derinlikte ki karanlığı aydınlatmak senin kaleminle gerçekleşir..!
Favori Sözü
“Şeb-i yeldâyı müneccimle muvakkit ne bilir Mübtelâ-yı gama sor kim geceler kaç saat.”⏱ Sâbit