Hakkında
izharül_HAK ...

Mahlasım da, kişisel tanıtımım da budur.


Az şiir yazarım !
Şiir Hakkında
Romantik bir refleks değildir. Kalıpları ve yazım teknikleri vardır.

Şiir dahilerin rüyalarıdır, herkes şair olamaz!