Hakkında
'Karşına çıkan kişiler her kimse,
doğru kişilerdir. Bunun anlamı
şudur: hayatımızda kimse
tesadüfen karşımıza çıkmaz.
Karşımıza çıkan, etrafımızda
olan herkesin bir nedeni vardır,
ya bizi bir yere götürürler ya da
bize bir şey öğretirler...'
Hint Felsefesi
Şiir Hakkında
"İyi ki unutuyoruz, yoksa
yaşayamayız diyen kimdi?
Nietzsche mi? Unuttuğu için mi
bir atın boynunda buldu deliliği?
Unuttuğu için mi delirir insan,
unutamadığı için mi?"