Hakkında

düşünmeden birden gelen ilhamla şiirler yazan basit bir şair den ibaretim.
Karamsarım ( bardağın boş tarafını severim)

mahlas' ım = ( çelebi )

Şiir Hakkında

-hislerimi anlatamayacak kadar kabiliyetsiz dörtlükler topuluğuna şiir denir . ( çelebi )