Hakkında
Beden Eğitimi Öğretmeni
Şiir Hakkında
Şiir kalıplara sığmayan kelimelerin oyunudur