Hakkında
Şair/Yazar
Şiir Hakkında
Sanatın ereği sanatın
kendisidir görüşüne katılıyorum. Bu görüşümün yanında, şiirin hem kendinin,
hem de insanın sınırlarını ve sınırlanmasını kırabildiğini düşünüyorum.
Derleyici ve alttan alta doldurabiliyor. Ezilen, yenilen insanlara, acıyı,
sevinci, coşkuyu en derinden, en kapsamlı iletebiliyor. İnsanları
düşündürebiliyor, düşündürürken duyguları da coşturup harekete geçirebiliyor.
Dili ve bilinci besliyor, geliştiriyor.