Hakkında

Adı Oğuz Evren KILIÇ... 18 Eylül 1981 doğduğu tarih... Olay mahali ise Ankara... Bu şehrin ilkokulunu okudu önce, sonra ortaokulunu, lisesini ve üniversitesini... Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi adına düzenlenmiş bir adet mezuniyet varakası ile başvurduğu "hayat kaldırımlarını arşınlama işi"ne devam ediyor...

Çoluğu kalem,
Çocuğu kelâm,
Kânunen bekâr,
Mânen dul
Yaşar bu adam...

Saygılarıyla ve sevgileriyle...

Şiir Hakkında

Şiir, hissiyâtın hâfızasıdır.

Sosyal Hesapları