Hakkında
ŞÂİR’ÜL İSLÂM YÛNUS KOKAN KİMDİR?

1986 yılında Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde dünyaya geldi.

Kitap okumaya karşı büyük bir ilgisi vardı. Zamanının büyük bir bölümünde kitap okurdu. Çok küçük yaşlarda siyer okumaya başladı. Eline geçen her siyer kitabını mutlaka okudu.

2004 yılında İnci Konukoğlu Lisesinden; 2010 yılında Dicle Üniversitesi, Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi, Matematik Öğretmenliği bölümünden mezun oldu.

Hem lise hem de üniversite yıllarında tefsir, hadis, fıkıh ve kelam ilimleri okuyarak çok ilgi duyduğu dini ilimlerde mesafe aldı.

Diğer taraftan Yûnus Emre’den, Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî’den, Necip Fazıl Kısakürek’ten ve Mehmet Akif Ersoy’dan şiirler okudu.

Okumuş olduğu ilimlerden ve şiirlerden aldığı feyizlerle yüzlerce şiir yazdı. Şiirlerinin tamamı İslâmî içerikli olduğu için, ilim ehli insanlar tarafından kendisine Şâir’ül İslâm lakabı verildi. Diğer lakapları Birdman Father, Şems-i Şuarâ ve Seyyah’tır.

Okuyucularından gelen talepler üzerine, kaleme aldığı şiirlerini kitaplaştırmaya karar verdi.

Şiir kitaplarının yanı sıra, başta siyer olmak üzere İslâmî alanda birçok eser kaleme aldı.

Tevrat ve İncil üzerinde de ciddi incelemelerde bulunan şâir, kâmil imanın araştırmaya dayalı iman olduğunu savunur.

Felsefeyi dinsizliğe alet eden kimselere Kur’an âyetleri ışığında İslâm felsefesi yaparak en güzel cevabı vermiştir. Bunu hem şiir kitaplarında hem de diğer eserlerinde görmek mümkündür.

Şâir’ül İslâm, aynı zamanda bir mütefekkir olmasıyla da dikkat çekmektedir. Tefekkürdeki derinliğini anlamak için “Kitâbu't-Tefekkür” isimli eseri mutlaka okunmalıdır.

Bir kız ve bir erkek çocuk babası olan; çiçekten, sinekten, karıncadan, arıdan dahi hikmet dersi alan, onları kendine üstad kabul eden, ancak Kur’an ve sünnetten başka hiç kimseyi ve hiçbir şeyi mutlak üstad tanımayan ve kabul etmeyen şâir, araştırmalarını ve çalışmalarını ikamet ettiği Gaziantep’te sürdürmektedir.

Eserleri

Şâirin şimdiye kadar yayımlanmış eserleri sırasıyla şöyledir:

1) Hikmet Dolu Liman Şiirlerle İman 1, Tilki Kitap, 2017

2) Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v)'in Hayatı, Tilki Kitap, 2017

3) Hikmet Dolu Liman Şiirlerle İman 2, Tilki Kitap, 2017

4) Kitâbu't-Tefekkür, Tilki Kitap, 2018

5) Elmas Dizeler Altın Sözler 1, Kutlu Yayınevi, 2018

6) Allah'ı Ne Kadar Tanıyoruz? 1, Tilki Kitap, 2018

7) Miftah'ul Vatan Çanakkale, Kutlu Yayınevi, 2018

8) Aşk, Kutlu Yayınevi, 2018

9) Elmas Dizeler Altın Sözler 2, Kutlu Yayınevi, 2018

10) Allah'ı Ne Kadar Tanıyoruz? 2, Kutlu Yayınevi, 2019

11) Marifet, Kutlu Yayınevi, 2019
Şiir Hakkında
Şiir Nedir?

Öncelikle şunu ifade etmek isteriz ki şiir şâirin mahsulüdür, ürünüdür, emeğidir, eseridir. Dolayısıyla şiirin tanımını yapma hakkı da şâire aittir.

Evet, hiç şiir yazmamış kimselerin şiir hakkında yapmış oldukları tanımlar klasiktir ve bir ezberden ibarettir.

Şiir, az sözle çok şey anlatma sanatıdır.

Şiir, bir hikmet arayışıdır.

Şiir; söz sanatının şahıdır, padişahıdır.

Şiir, ruhun kanat çırpışıdır.

Şiir; dilin ve kelimelerin keşşafıdır.

Şiir, duyguların tercümanıdır.

Şiir; edebiyatın suyudur, ışığıdır.

Şiir, kelimelerin yepyeni manalar ile buluşması ve dost olmasıdır.

Şiir; kelimelerin dinidir, mezhebidir, meşrebidir.

Şiir; bir hünerdir, müthiş bir marifettir.

Şiir; bir sanattır, dizelerden mürekkep bir kanattır.

Şiir; gayelerin, hedeflerin ve emellerin haritasıdır.

Şiir; bir hitaptır ve bir kitaptır.

Şiir; gönlün aynasıdır, yansımasıdır.

Şiir; kalp ve ruhun lisanıdır.

Şiir, hayal perdesi arkasındaki hakikat kapılarının anahtarıdır.

Şiir, gönül denizinin kıyısıdır.

Şiir, duyguların zirvesidir.

Şiir, ruhun tercümesidir.

Şiir, aşkın müfessiridir.

Şiir, edebiyatın direğidir.

Şiir, kelimelerin hadsiz kombinasyonu içinde en hikmetli olanı tercih edebilmektir.

Şiir; manayı inşa ve ihya etmektir.

Şiir, kelimelere ruh üflemektir.

Şiir, kelimelere anlam yüklemektir.

Şiir, insan olan insanın vazgeçilmezidir.

Şiir, lafız cesedine mana ruhunun gönderilmesidir.

Şiir, sırlar âlemine yolculuk etmektir.

Şiir, hasret çeken kelimelerin visalidir.

Şiir; fikrin ve zikrin hazmedilmiş şeklidir.

Şiir; bir ahenktir, kendinden geçmektir.

Şiir; nehir misillü bir akıştır, muhteşem bir nakıştır.

Şiir; bir araçtır, en tesirli ilaçtır.

Şiir; yeniliklerin ve yeni ilklerin habercisidir.

Şiir; bir dilektir, bükülmez bir bilektir.

Şiir; hür bir nefestir, en gür sestir.

Şiir; bir koşuştur, kanatlanıp uçuştur.

Şiir; kelimeleri yemek, mideye indirmek ve sindirmektir.

Şiir; hakikati hikmete bindirmektir, acıları dindirmektir.

Şiir sözcükleri kalp havanında duygu tokmağıyla dövmek, akıl eleğinden geçirip gözyaşıyla yoğurmak ve aşk fırınında pişirmektir.

Şiir; hikmet ve hakikat hazinesidir.

Şiir, hatiplerin şerbetidir.

Şiir, beşer sözünün güneşidir.

Şiir, duyguların kütüphanesidir.

Şiir, dilin mürebbisidir.

Şiir, nesrin mürşididir.

Şiir; hem bir dua, hem bir hikmet, hem bir nimet, hem bir ibret, hem bir davet, hem bir fikir, hem bir zikirdir.

Şâir’ül İslâm Yûnus Kokan, Marifet, s. 13-16
Favori Sözü
Her kişi kazancında dökmeli ak ter, elzemdir insana önce karakter.
Sosyal Bağlantılar