Nihal Atsız'ın Hayatı ve Eserleri

— min. okuma: 5-6 dakika
Nihal Atsız'ın Hayatı ve Eserleri

Tam adıyla Hüseyin Nihal Atsız. Türk yazar, şair, düşünür ve öğretmen.

Doğum tarihi ve yeri: 12 Ocak 1905, Kadıköy, İstanbul.
Ölüm tarihi ve yeri: 11 Aralık 1975, Ataşehir, İstanbul.

1- Hüseyin Nihal Atsız'ın Hayatı

Atsız, ilkokula Kadıköy'deki Fransız okulunda başlar. 1922 yılında sınavla Askeri Tıbbiye'ye girer. Tıbbiyeden sonra Kabataş Lisesi'nde üç ay kadar yardımcı öğretmenlik yapar. 1926 yılında İstanbul Üniversitesi'nin Edebiyat Fakültesi Yüksek Muallim Mektebi'ne kaydolur. Mezun olduktan sonra, Hocası Köprülü, Maarif Vekaleti nezdinde Atsız için aracılık eder ve sekiz yıllık mecburi hizmetlerini affettirerek, kendi yanına asistan olarak alır (25 Ocak 1931). 15 Mayıs 1931'de 'Atsız Mecmua'yı çıkartmaya başlar. Yazı kadrosuna M. Fuat Köprülü, Zeki Velidi Toğan, Abdulkadir İnan gibi ilim adamlarının da dahil bulunduğu bu 'Türkçü ve Köycü' dergi, Ziya Gökalp'ten sonra Cumhuriyet döneminde Türkçülük çığrını açar. Dergi, 25 Eylül 1932 tarihine kadar 17 sayı çıkar. Atsız, Orhun dergisinin 1 Mart 1944 tarihli 15. sayısında, İsmail Hakkı Baltacıoğlu'nun 1944 Şubat'ında Halkevinde verdiği konferansta sarfettiği sözler nedeniyle devrin başkanı Şükrü Saraçoğlu'na hitaben bir 'Açık Mektup' yayınlar. Bir yıl önceki Türkçe sözleri hatırlatılarak 'solculuğun müsamaha ve kayıtsızlıktan faydalanarak sinsi sinsi ilerlediğini' açıklar. Bunu ikinci mektup takip eder. Yurdun her yerinden ilgi gören açık mektuplar, kısa zamanda ülkenin gündemini meşgul etmeye başlar. Bu durumdan tedirgin olan zamanın Milli Eğitim Bakanı tarafından, Atsız'ın Boğaziçi Lisesi'ndeki Edebiyat öğretmenliği görevine 7 Nisan 1944 tarihinde son verilir. Dergi kapatılır ve Atsız hakkında dava açılır. Atsız'ı 4 ay hapis cezasına mahkum ederse de daha önce mahkumiyeti olmadığı ve iyi hali gözetilerek, cezalarının teciline karar verilir. 'Irkçılık-Turancılık' davası sonucu 1,5 yıl tutuklu kaldıktan sonra 23 Ekim 1945 tarihinde tahliye edilir. 1950-1951 öğrenim yılının başında Haydar Paşa Lisesi Edebiyat Öğretmenliğine getirilen Atsız, burada iki yıl görev yaptı. Bu defa da 3 Mayıs'ın kutlamaları için Ankara'da verdiği ilmi bir konferans bahane edilerek öğretmenlikten alındı ve Süleymaniye Kütüphanesindeki eski görevine iade edildi (1952) . Burada 17 yıl çalıştıktan sonra 1969'da emekliye ayrıldı. 1962'de kurulan Türkçüler Derneği'nin genel başkanlığını üstlendi. 1964'den vefatına kadar Ötüken dergisini yayınladı. Ötüken'de bölücülük hareketlerine karşı dikkatleri çeken yazıları sebebiyle kendisi 'bölücülük' iddiası ile suçlanarak yargılandı. Nihal Atsız son derece mütevazı imkanlar içinde yaşamasına rağmen, Türk Edebiyatı'nın ve Türk fikir hayatının en değerli eserlerine dev boyutta eserler katmış ve tek başına Türk Milliyetçiliği'nin akademisi haline gelmiştir.

Geçirdiği kalp krizi sonucu 11 Aralık 1975'de hayatını kaybetti.

2- Hüseyin Nihal Atsız'ın Edebi Kişiliği

Şiir, roman ve araştırma alanlarında eserler vermiştir. Türkçülük hareketinin önde gelen temsilcilerindendir. Tarihi romanlar yazmıştır. Coşkun bir anlatımı, zengin bir hayal gücü vardır. Eserlerinde geçmişimizdeki kültürel zenginlikleri, kahramanlıkları başarılı bir şekilde anlatmıştır. Düşüncelerini çıkarmış olduğu Atsız Mecmua, Orkun, Ötüken dergilerinde yayımlamıştır. Yazılarında Atsız, H. Nihal Atsız, Çiftçioğlu, Çiftçioğlu H. Nihal, Y.D.T. Bayındırlı, Selim Pusat ve Sururi Ermete gibi müstear adlar kullanmıştır. Türk ilim ve düşünce hayatında önemli izleri olan bir yazar ve fikir adamıdır. Türk Tarihini bir bütün olarak görmüş ayrı ayrı Türk Devletlerinin birbirlerinin devamı olan bir devlet olarak görülmesi gerektiğini savunmuştur. Ömer Seyfettin, Mehmet Emin Yurdakul, Ziya Gökalp, Rıza Nur gibi öncülerin yolundan gitmiştir. Başarılı bir şekilde Türkçeyi savunmuştur. Bozkurtların Ölümü, Bozkurtların Dirilişi ve Deli Kurt adlı romanları en başarılı romanlarıdır. Bu romanları tarihi roman niteliği taşımaktadır. Yaşayan canlı Türkçeyi başarı ile kullanmış eserlerinde Türkçü Turancı Milletçi fikirler işlemiştir. Şiirlerinde sosyal konuların yanı sıra aşk ve yalnızlık duygularını ele alan yazar daha ziyade fikir yazıları savunduğu düşünceler ve romancılığı ile ün kazanmıştır.

3- Hüseyin Nihal Atsız'ın Eserleri

 • Romanları:
  • Dalkavuklar Gecesi, İstanbul 1941
  • Bozkurtların Ölümü,İstanbul 1946
  • Bozkurtlar Diriliyor, İstanbul 1949
  • Deli Kurt,İstanbul 1958
  • Z Vitamini, İstanbul 1959
  • Ruh Adam, İstanbul 1972
 • Öyküleri:
  • Dönüş (1943)
  • Şehidlerin duası (1943)
  • Erkek Kız (1931)
  • İki Onbaşı (1931)
  • Her Çağın Masalı (Boz Oğlanla Sarı Yılan (1966)
 • Şiirleri:
  • Yolların Sonu (1946)
  • Afşın'a Ağıt
  • Aşkınla Ay Yüzlü Güzel Konçuy
  • Asker kardeşlerime (1938)
  • Ayrılık (1932)
  • Bahtiyarlık (1944)
  • Bugünün Gençlerine (1938)
  • Bugünün Gençlerine (1932)
  • Davetiye
  • Dosta Sesleniş
  • Dünden Sesler: Yarın Türküsü (1951)
  • Dünden Sesler: Koşma (1951)
  • Dün Gece (1933)
  • Eski Bir Sonbahar
  • Gel Buyruğu
  • Geri Gelen Mektup (1951)
  • Hatıralar (1941)
  • Kader
  • Kağanlığa Doğru
  • Kahramanların Ölümü
  • Kahramanlık
  • Karanlık
  • Kardeş Kahraman Macarlar
  • Korku
  • Koşma (1931)
  • Koşma (1932)
  • Kömen (1971)
  • Macar İhtilâlcileri (1970)
  • Macar İhtilâlcileri (1970)
  • Muallim Arkadaşlarıma (1931)
  • Mutlak Seveceksin
  • Nejdet Sançar'a Ağıt (1973)
  • O Gece (1933)
  • Özleyiş
  • Sarı Zeybek
  • Selam
  • Sona Doğru
  • Şehit Tayyareci Erkânıharp Yüzbaşı
  • Kâmi'nin Büyük Hatırasına (1931)
  • Şiir (başlıksız) (1931)
  • Şiir (başlıksız) (1934)
  • Topal Asker (1943)
  • Toprak-Mazi (1943)
  • Türk Gençliğine
  • Türk Kızı (1942)
  • Türkçülük Bayrağı (1973)
  • Türkistan İhtilalcilerinin Türküsü
  • Türklerin Türküsü (1938)
  • Unutma
  • Varsağı (1932)
  • Yakarış I
  • Yakarış II
  • Yalnızlık
  • Yarının Türküsü (1941)
  • Yaşayan Türkçülere Ağıt
  • Yolların Sonu (1932)
Paylaş:
Yorumlar