Aşk Dilenen Her Yetim Şiir

Şair seslenir:

‘’Seni seviyorsam bundan sana ne?’’ (Alıntı)

Yalın bir ayak izi adeta

Mevsimin ferine yenik düşen bir dua

Nakşeden ılıman sevdanın menkıbesini

Yazmaya duran şairin güncesi:

Bazen aşk kokan bir yeis

Göğün kodaman yalıtılmışlığında

Gizlenen bir hurafe gibi her satır başı.

Cahil mevsimden kalan geriye

Ve tok sesinde öldürülmüş nefsin

Ne çok dize, diz’e gelen ruhun öykündüğü

Balyalarca can simidi

Göğün kekremsi d/okunuşunda

Hangi ondalık sayıysa

Kök söktüren yuvarlanmış bakiye.

Ölüm ve minnet:

Kozasından sızan irin gibi cehalet.

Aksıran bir inilti hatta aksayan yeminli söz name

Düşüp de zemine

Yediemin nezdinde

Kalıtımsal bir başkaldırış

Miğferinde yenilginin

Sürüklenen naif imge.

Mavi gözlü perde uçuşan…

Kalbin b/ölündüğü her duygu

Zaman zaman içine kapanan

Ve k/özünde ısrarla verdiği sözü unutan

Bir hikmet

Her fasılada dolduruşa gelen nasılsa merhamet

Dilenen bir seyirci adeta şiirin künyesi.

Zamansa tükenen…

Mekânsa yer değiştiren…

Şair bile bilmezken ne yazacağını kalemin

Mimlenen aşkın türevi özlem

İhanet benzeri bir yetide açan en sevdalı kardelen.

Notası kayıp şarkılar;

Rotası kayıp gemiler:

Terk edecekse yüreği

Ferinde ömrün kürediği kaptanın

İlk firar eden batan gemiden

Kardığı yüreğin beyitlere dökülen sesinde mimlenen

Bir harita:

İzahı var ya da yok.

Zanların tutuşturduğu evrende

Kopup da geldiği maziden

Tanıdığı her duygu yarına meyleden

En devasa iklimde aşkı emreden bir seda…

Lal gölgeler oynaşırken çeperinde hazanın

Ezkaza sinen rüzgârın nemini silen bir sevda

Latife yapılası onca kelam

Dirliğin sancağı varsa yoksa

Geri dönmeyen selam.

Ve şaibeli fıtrata isyan eden en değerli methiye

Hecelerin infiali

Şiir pazarında oturup da gönül tezgâhına

Aşk dilenen her yetim şiir.

Aymazlığında hüznün özlemle gidip gelir

Elbet nazarında Tanrının

Gözden düşen bir yeistir de

Şairin kelamında sefa yüklenir mevsim

Nakşında hazanın zafiyet yüklü sevdalı şehir

Dokunduğu kadar mateme

M/eziyet bilir yaşanılası her rüyayı.

02 Kasım 2019 1400 şiiri var.
Beğenenler (1)
Yorumlar