Aşkın Nakkaşı

Öykündüğüm sözcüklerde saklıyım bir de aklın pervazında açan düş çiçekleri.

Aymazlığın tanısına hitabeti zalimin ve devasa bir çığlık…

Gölgesine âşık adamla izdivacım

Ve teninde gizliyim ölümün:

B/atıl bir düşün de kundakçısı mabedimde

Süzülen gözyaşı

Zifiri tensiye ettiğim mevsimin de ta kendisi

İçimdeki gagası kopuk devasa kuş

Örtündüğü satırlara gazabı yükleyip

En ağır yükle devşirme acıların sunumunda

Göğe odaklı b/akışı rahmetin

Tebessümle armağan eden Yaratan

Az sonranın da muadili illa ki acı.

Seferi bir gölge isem…

Her edimde koşut bildiğim sıradan bir heves

Mimlenen şiirlerime sakındığım gözümden

Ölümcül bir diyez

Elbette mavinin ve aşkın mimarı benim sözcüklerim:

Yükümde ihlaslı bir yürek hafifleten havayı

Aslında yerçekimine yenik düştüğüm de

Su götürmez bir gerçek.

Elbet izafi neşenin açılan bağcıklarında

Süt liman sığındığım kafes:

Ayrıcalığı olmayan her insana sunduğum nefes:

İlla ki mihenk taşı ömrün

Sefer tasında iklimin varsa yoksa

Aşk saklı.

Latife etmediğim gün gibi gerçek

Kodaman kuşların kanatlarında zemheriden donmuş yürek

Bir batında doğan güneş ve sanrı.

Ehli keyif olsa keşke şiirlerim

Azabı tattığım mı yoksa tek husumet

Saklı tutulası günün de zaferi

Geceye niyet aydınlığa kısmet

Ve zarif bir mehtabın gizemi

Döktüğüm kurşunla dökündüğüm sular kadar

Süremediğim sefasını dünyanın

Sarnıcında mevsimin temkinli sükûnet

Bir pervasız düş ki giyindiğim her satır arası.

Mizacımda yele yeksan her duygu

Islıklandığım şu minvalde

Kopup da gelen maziden

Yazmayı şiar edindiğim bir gelecekle idame ettirdiğim

Pembe yanaklı her şiir

Çıtkırıldım gölgemde muhabbet ehli

Aşamadığım her tümsek

Geç kalmışlığıma binaen

Gönüllü esiri ve neferiyim madem matemin

Hoşluk yüklendiğim her dizede serildiğim de

Boynumun borcu Rabbime ve evrene.

Küskün satırlarımdan firar eden yürek

Elbette aşkın nakkaşı varlığımda çırpınan

Edalarım,

Nazım niyazım nasıl ki saklı Hakkın katında

Demlendiğim şunca zaman

Derlediğim o masal mı yoksa yerle yeksan?

Sevdalı bir semazen pervazında na’şın

Zapt edemediğim de bir heyecan ait olduğum devran.

10 Ocak 2020 1463 şiiri var.
Beğenenler (1)
Yorumlar