Şarkın En Büyük Başkumandanına

(bir uzlet arifesinde)


Yıllar takvimlerden düşmüş soyulur

Şark diyarı lime lime oyulur

Nasıl horyatlara sensiz doyulur ?

Ey bedbaht zılgıtlar sesleri kesin !

Karabekir ! Karabekir ! nerdesin ?


Kars'ın tepeleri yanıyor kardan

Sarıkamış bakar başka diyardan

Şimdi seni sordum Bitlis'li yardan

Çoban kavalından tütmez nefesin !

Karabekir ! Karabekir ! nerdesin ?


Yürek parça parça kim bu yaban el ?

Makberden mi kalkmış o yedi düvel ?

Bir İlahî emrin buyruğuyla gel

Yerler sussa gökler ismini desin !

Karabekir ! Karabekir ! nerdesin ?


Dadaşım avcunda sönmüş meşale

Eyvah Kara Fatma kapılmış sele

Kaldır duvağını düşmesin dile

Boz planlarını namussuz yes'in !

Karabekir ! Karabekir ! nerdesin ?


Bayrak boyun bükmüş kanları akar

Vatanın bağrında şimşekler çakar

Tütmezse üstünde en son ocaklar

Ey yaban rüzgarlar bağrımda esin !

Karabekir ! Karabekir ! nerdesin ?


Şu kopan fırtına Türk'ün seli mi ?

Deli küheylanım koştur yeli mi

Nurlu bargâhına verdim elimi

Şark ufuklarının sultanı sensin !

Al bayrak misali ölmeyeceksin !

Karabekir ! Karabekir ! nerdesin ?

Karabekir ! Karabekir ! nerdesin ?k.a.gazioğlu(Timsal Karabekir hanımefendiye saygılarımla.)

04 Mayıs 2021 83 şiiri var.
Yorumlar