Sözler 28

beyinsel hücre faaliyetinde oluşan gelişmeler

aklın ve mantığın hüküm hakimiyetini aşıp

ruhsal boyutta duygu yoğunluğu ortamında

zaman zaman bulunabilir

işte o yoğunluğun oluşum süreci içinde kişi

zaman ve mekan kavramını aşarak,

yoğunluğun süresiyle sınırlı olarak

mana yani gönül ruh boyutunda bulunabilir

bu bulunuşun akıl ve mantık bağlamında

açıklanması mümkün değildir çünkü

yaşanan olay varlığın madde boyutunu aşarak

mana boyutunda gerçekleşmektedir

beynin ve aklın hükmü ise varlığın

madde boyutunun sınırları içindedir

 1987

şunu hiç bir zaman unutmamak lazım

insan beyninin sahip olduğu fonksiyonun

sırrı nedir nereye kadardır

ilahi taktirin varlığının isbatının

en büyük delillerinden biri olan

insan beyin sistemine yüklenen yükümlülüklerin

haddi ve sınırı ne kadardır

bahşedilen akıl bu sırrın ne kadarını kavramaya

ve çözmeye muktedirdir bilemiyoruz

çünkü aynı akılla düşünüyoruz

 1995

30 Mayıs 2021 30-60sn 17 denemesi var.
Yorumlar