İnsana Konu Olan Sorunlar

Kapitalizme , fakirliğe ve ölümlere yönelik ifade edilen tutumların günümüzde bir opera sahnesini andıran seslenişten öteye gidemediğini göreceksinizdir. Seyirci sahnede ki gösteriden etkilenir fakat alkışlar. Sanatçı ise söylediklerinden ötürü para kazanır. Ancak ana sorun çözümlenmez. Duyarlılık adı altında ekmek teknesi ve daha çok çıkar vardır.

Bu yüzden dünya da insana konu olan temel problemler yankı bulur fakat ses getirmez. Oysa heyelanlara sellere ve doğanın hemen hemen tüm sorunlarına karşı bir çözümümüz vardır. Zira bunda kâra götürecek kazanç yoktur. Kayıplara neden olacağından iş tanrıya kalmadan hallolur.

09 Mayıs 2020 30-60sn 10 denemesi var.
Yorumlar