Izdırap ve Girdap Gerçekler

İlk insanın ilk sözü ne idi, kimse bilmiyor. İnsan topluluklarının dünya üzerinde birbirinden farklı kültürler meydana getirdikleri kesin, yadsınamaz ve yalanlanamaz bilgi. 

İnsanın düşünen hayvan veya konuşan hayvan olduğu biyokimyasal ve fiziki olarak gerçek. Kültürlerin ve oluşturulan medeniyetlerin ömrü zihin yaşımıza göre çok kısa. Tek çaresiz kaldığımız ruh ve ölüm. Onların da çözümlenmesi yakın olmalıdır.

Çok Tanrılık ile Tek Tanrılık arasında günümüzde fark kalmadı. Okullarda öğretilen bilgilerin genel geçer bilgiler olduğu, zamanla güncellendiği açık. Tanrı veya Allah kavramının bizlere din dersinde anlatılan taştan putlardan bir farkları yok. 

Bilinen dünya zamanının son kırk elli yılına kadar toplanan bilgi, teknolojinin yardımıyla büyük kalabalıklara ulaştırıldı. O yüzden daha önceki bütün düşünceler, fikirler, inançlar güncellenmek mecburiyetindedir. 

Bizcileyin Y'lerin karşısına; artık vb vs 10. yüzyıl, 16. yüzyıl, 18-19-20. yylar vb vs eski ideolojilerle, fikirlerle gelmeyin. 

Akademi veya yazarlarla birlikte çağcıl olan nesillerin hayalleri de artık tıkanma noktasına geldi. 

O yüzden veya bu yüzden veya şu yüzden, dünya zamanı içindeki son yüz yıl, bin yıl, üç bin, beş bin, on altı veya yirmi beş bin yıl içinde yaşanan ve yaşatılan tüm ideoloji, yönetim, baskı, kalıplaştırma, gruplaştırma gibi tüm eski çağ düşüncelerinin günümüz insanlığına bir faydası kalmadı. İşte bu yüzden tıkandınız. 

İntiharların gitgide artmamasının  veya intiharın bir reçete olmaması için yeni fikirler, yaşam ve birlik düşünceleri gerekiyor insanlığa.

Ne olabilir ki bunlar... Bilmiyorum...

Saygılarımla....

27 Temmuz 2021 1-2 dakika 65 denemesi var.
Beğenenler (3)
Yorumlar