Yardım Et Ey Ulu Bilge
Bir çok kıtada aynı emareler, aynı izler? Bir çok kıtayı gezdin mi, hayır, gördün mü emareleri, hayır, internetten okudum, izledim, düşünüyorum ve senden yardım izliyorum. Anonim.

Sirius yıldızı neden çok önemli. Doğru veya yanlış dünyada bir çok kaynak kitap var. Mesela; Kur’an, bir ansiklopedi sayılabilir. Siz ona kutsal ansiklopedi de diyebilirsiniz. Sirius yıldızı orada Şi’ra olarak geçiyor. Necm Süresinin 49. Cümlesinde; “Ve Şi’ra’nın Rabbi de o’dur” Sirius’a tapmakla Güneş’e tapmak aynı şey mi, Güneş’in ve Sirius’un veya karanlığın Tanrısı Ay’a tapmak? Oysa sizin taptıklarınızı da ben yarattım diye bir nida yükselse evrende ve sonra o ses son nefesini veren insan gibi hırıl hırıl hırıldayarak kaybolsa, duyulmasa ve tüm tapılanların sesi yok olsa ne olur?

Sirius neyi anlatıyordu, Türk Mitolojosinde Demir Kazık, ötelerin kapısı. Babil ismi de Tanrı Kapısı anlamına geliyor. Ve Sirius öteler aleminin kapısı mıydı? Sirius köpek ve kurtgillerden. Türkler de, gökten inen Asena, Mısır’da Anubis, Roma’da İlahi Kurt, Araplarda Şi’ra.

Sirius ölüm mü demek? Sirius kuduz olsa mesela, gök cisimleri nasıl etkilenir bundan, dünyamız çalkalanır mı yeniden, denizler kabarır, dağlar yanar ve patlar mı?

Güneş’ten 5,6 ışık yılı uzakta mı? Nasıl ölçtün bu uzunluğu? Parlaklığı güneşin 23 katı? Neden 23 kat? İnip çıktın mı, asansör mü kurdun?

Gökten mavi ışıktan inen Kurt, Güneş sistemi midir? Kurt, insanla evlenir mi, şekil değiştirir mi?

Kırmızı mı, turuncu mu, deniz mavisi mi, çift yıldız sistemi mi, Beyaz Cüce mi? Ne kadar yoğun, maddesi bilebildiğimizin dışında mı? Burada 80 kilosun orada 80 ton musun? Temmuz ve Ağustos ayı köpekgillerin kuduz olabilmesinin artması mı demek?

Güneş sisteminin Güneşi, Sirius mu? Neden takvimlerimizi Sirius’a göre düzenlemiyoruz da, ay’a göre, güneşe göre düzenledik ey ulu bilge? Bana bilginin kaynağını aç? Zamanı anlat.

Köpek veya çakal Anubis, görülebilen ufuk, olay ufku sen misin? Sen misin tartı, kalplerle gerçekleri tartıp, insanları yargılayan.

Afrika’da Dogon Kabilesi, nasıl biliyor yıldızları. Nereden biliyor spiral galaksileri… Semavi veya dünya dinlerimizin veya insanlığın başlangıcı cennet bahçesi Sirius muydu, yoksa dünyada bir toprak parçası mı, kayıp kıta mı, unutulmuş bir yer mi?

Biri savaşçıydı diyor Hintliler, biri aşık, biri şair biri de kendisine sadık bir köpeği olan bir kardeş. Siz o kardeşi nereden bileceksiniz, biz bildirmedikçe bilemezsiniz! Savaşçıyı savaşta, şairi düğünde, aşığı ise prensesin kollarında bıraktığımız hikayeyi anlat onlara? Sadece bir kardeş ve köpeği kalmıştı geriye, oysa Cennete köpekler giremezdi, yassaktı, Kardeş köpeğini Cennete tercih etti, Cennet ehli sordu, neden öyle yaptın, neden reddettin Cennet’i. Dedi ki; Kardeşlerim beni yolda terketti; savaşa koştular, düğüne koştular, sevgiliye koştular, sadece köpeğim beni terketmedi, o yüzden ben de onu terk edemem. Vefa mıydı bu? Sadık insan mıydı o kardeş.
Bu vefa karşısında köpek, Köpek Takım Yıldızına dönüşür ve kardeşin kalbi de Sirius yıldızına döner parlamaya devam eder.

Çakralarımız Köpek Kalbine mi bağlı, Büyük Ayı Takım yıldızı ne oluyor ey ulu bilge.

Mezopatamya Tanrıları, Ay Tanrısı Sin miydi Güneş miydi, neden yıldızlara taptınız ey insanlar ? Köpek Takım Yıldızı 12 yıldızdan oluşuyor, 12 ay mıdır bunlar, 12 burç mudur, 12 dönem midir, abdu şemsler, niye terkettiniz köpeğin kalbini, o vefayı, abdusinliler neden terkettiniz gerçek Rabbinizi.

Sümerlerde Siriusdan gelenler kimdir, Anunnakiler. Ey tanrının yarattıkları sizi kim gönderdi dünyaya, şimdi nerdesiniz?

Ey ulu bilge, bu tapınmak, bu Tanrı ve Tanrılar bu dünya, bu gökyüzü, bu yıldızları çıkar karşıma, sorularım var? Cevapları ne olabilir, gelmeyeceklerse, inmeyeceklerse, sen söyle cevaplarını.

...Y...

11 Eylül 2023 3-4 dakika 133 denemesi var.
Beğenenler (3)
Yorumlar