Delikli Kafes Destanı


Kimi okur bana bakan kitabe
Beni okur isen insan okuyor
Her yolda bir başka Tanrı hikaye
Kuklacı sim karta kervan okuyor

Var Tanrı sarmışız güneşe aya
Kutsal deyip taş toprak ve kayaya
Bana sormadınız geldik dünyaya
Eskiler yeniye meydan okuyor

Davul sesi duyan der ki hoş gelir
Tokmak şamanlara her dem coş gelir
Paganlar temaşa eyler boş gelir
Gören duman bilen umman okuyor

Ne Zerdüştü biter ne de Budası
Göğün yerin kast sistemi dahası
Muhitte ganimet dindar sahası
Barbar olan her çağ cüzdan okuyor

Tabiata bende olanı başka
Yıldızlara bakıp dolanı başka
Ruhları çağırıp dalanı başka
Sanki derya deniz safkan okuyor

Hurufi değilsen müzik eyle gel
Neyzeni kastırma hapsi boyla gel
Tarihte hukuk yok nasıl söyle gel
Aforoz istavroz çan çan okuyor

İnsan sermayesi bir garip nefes
Nefes satar alır tezgâhtan kafes
Hükmü yoktur inan ha şapka ha fes
Çorbanın tuzu da ezan okuyor

Düşündüm güneşten aydan fayda yok
Dümen kırdım vahiy denen karnı tok
Ne güzel de sattım öyle çok mu çok
Cennetim de kârdan cevgan okuyor

Elmas - çamur meselesi değil bu
Çok değersiz olur aza eğil bu
Tanrı kimsesizdir kaza değil bu
“..benden içre” diyen yavan okuyor

Okudukça artar bilgisi zihnin
Ne önemi var ki resulün dinin
Ataya özenir çocuklar emin
Rüya ile gelen kurban okuyor

Kurban hadisesi sıtma gibidir
Vereme razılık işin dibidir
Uydurma gelenek kim sahibidir
Canlının tek dişi hep kan okuyor

Kurmuşlar tezgâhı satılan yalan
Sultan, ordu, derviş, nebi ve filan
Mal, mülk, savaş keyfi, gururlu falan
Cahillik kutsaldır korsan okuyor

Huzurdan bahsedip huzur bozanlar
Barıştan bahsedip savaş düzenler
Bahane üretir ilmi üzenler
Can derken can alıp canan okuyor

Darül harp dediğin söyler yalanı
Bir de sevap ister hadis beyanı
Üçkâğıtta üstat olmuşlar yani
Nedir ki bu dinler pişman okuyor

Çakmışlar kafaya korku umudu
Ölümle korkutur fetva komutu
Düşünme say soy ye elma armudu
Dut yemiş bülbül de fistan okuyor

Ölmek dileriz ki varsa öldürün
Yaşamak dileriz yoksa güldürün
Ha var ha yok etkisizdir bildirin
Gayet açık ve net toptan okuyor

Tertemiz zihine ezber yaptırma
Papağanlık kültürüne taptırma
Düşün taşın özge yoldan saptırma
Kafaya cip tak geç palan okuyor

Ormanı görmeyen çölün arifi
Irmaktır çimendir düşün tarifi
Cennet diye yapar züğürt teşrifi
Zevk ü sefa nasıl iman okuyor

Kaburgadan tayyare mi kadınlar
Kan kemik elbette yolu mayınlar
Asırlar geçer de bitmez ayinler
Buhurdan zeminler kaygan okuyor

Kimisi harbeder balık karnında
Kimisi kader der geçer alnında
Kimisi in cinle oynar zannında
Tarihçi güçlüye idman okuyor

Cahilin gündemi elit mavalı
Bu yüzyıl dinlemez çalma kavalı
Devlet koltuk savcı rüşvet davalı
Asla böyle gitmez cihan okuyor

Bir gemi yapmış da göklerden ezber
Hangi ağaçtantır tahtası yaver
Uydur uydur höykür aldatsın rehber
Mızraklar çuvala tufan okuyor

Deve tellal iken bostana bağa
Kafamızı şişirmesin kurbağa
Tavşan mı kazanır kim kaplumbağa
Filler çimenlere ilan okuyor

Her türlü vahşetle eylenir sefer
Elin oğlu ölsün ölmezse zafer
Sanki Tanrı takım kurmuş bilader
Sorsan öldürme der şeytan okuyor

Tanrı emri imiş saldırın kırın
Kadını kızını kapatın varın
Bir de cennet ister kendine yarın
Dün ü gün dembedem ferman okuyor

Kimi inekleri sever ve tapar
Kimisi onları kurbanlık yapar
Piramit döşeyip sunağa sapar
Bakirelik daim kurgan okuyor

Tanrıda cesaret yok imiş meğer
Şimdi göndereydi bir kaç peygamber
Kablosuz bağlantı nasıl münevver
O da bizim gibi pinhan okuyor

Devri kırkı yazsam kimi bunaktır
Kimi dinç görünür kimi oynaktır
Kimi var örtünür lakin şebektir
Kimi mabadında kovan okuyor

Şairmiş meramı diyemez oldu
Hakikat yalanla doğmadan soldu
Her devrin gerçeği kötüye kaldı
Garipler duayla ihsan okuyor

Kelime sürecek ilaç reçete
Kes sesini otur gölge adete
Robotlar gülüyor hayal cennete
Teknoloji daha sübyan okuyor

Kimi kız genç yaşta kaçmış kocaya
Kimi koca, sakal satmış hocaya
Din dedin mi hacısından bacıya
Her canda on farklı lisan okuyor

Tanrı mı yazdırmış onca ilimi
Periyodik cetvellerden kilimi
Nakış nakış nakşetmişler öyle mi
Çuvaldız kendine noksan okuyor

Sperm ile yumurta her tür çeşitten
Öğren gel Dnayı sorma mürşitten
Eski Tanrı üretirsek hurşitten
Semada yıldızlar rahvan okuyor

Lay Lay Lom yeterdir, yeter mi dedem
Dünya zıvanadan çıkmış ay nenem
Cennette buğdayın işi ne adem
Çöl rüzgârı fikre harman okuyor

Hiç bitmemiş bu mahalde kıyl ü kâl
Mucizeymiş anlat anlat pastoral
Sömürü işidir cami katedral
Yedisinde çocuk iskân okuyor

İskânı verdin mi bilmez farkı ne
Kullan o kafayı kır geç çarkı ne
Yaz oku, oku sat türkü şarkı ne
İlahi ünleyen şükran okuyor

Düzen su başına koymuş vaizi
Mabetler orduyla salmış vızvızı
Şükret diye kıl yoluyor cımbızı
Kuru soğan halka bostan okuyor

Bu tiran düzeni neden değişmez
Şair olan şair ile boğuşmaz
İnsanın insana küfrü ağışmaz
Din satan kitaplar kaftan okuyor

İdrake meramım derdimden büyük
Gönülde fikirde bir dipsiz höyük
Haddini bildirip yazıyor küçük
Minnacık idrakler ruhban okuyor

Yedisi ne sekseni ne çoğunun
Papağandan tayyaresi boğunun
Dinin ehli hutbe yazar yoğunun
Kiralık Tanrısı destan okuyor

Yapay zeka gel bir Tanrılık eyle
Robottan insanı yürütüp söyle
Ruhu sök at düşünceni ha şöyle
Dilsiz göze gönle beyan okuyor

Ye Kuşağı derler kuşakmış meğer
Hoş gördük bunağı değer mi değer
Robotlar gütmeden ölsün canciğer
Teknoloji bize organ okuyor

Dünyeviyim yamru yumru gelirim
Mısra mısra tersi düzü delerim
Ölü Tanrı gibi destan olurum
Kuru kafa ozan izan okuyor…

21 Mart 2021 160 şiiri var.
Yorumlar (4)
  • 14 ay önce

    Güne düşen şiiri ve şairini kutlarım. Sevgiyle.

  • Tebrik ederim Ekrem Bey. Çok güzel şiiriniz. Gününüz güzel geçsin. 🍀

  • 14 ay önce

    Şiirin; bilgi,okuma ve satıra kelime kelime düşmesi diyelim Çok beğendim Kutlarım Şair ..

  • 14 ay önce

    Geçmişten geleceğe uzanan bir yolculuk başlığının hakkını fazlasıyla vermiş şiir de şair de çokça tebriklerimle