Lamekân Bir Hüznün Anatomisi

Sanki bir masaldı

Sinsiliğinde mahremin

Üşüyen susuşları yalandı

Bir nefeslik can yoluna kıyımların

Hatırların insafına kalan

Sen kaybı vakitler talandı


Usaresi muhacir dalların ilmeğinden

Varaka çözülür gibi

Sendelediğim bir hayatın yok bahanesi!


Yenilgilerin prangasıydı

İvedi ömrümün son sahnesine çekilen perdeler

Düşüyorum!

Kamaşan rüyalarıma dağını gönder kerem yüzüyle

Yamaçlarından ayıkladığım

Ölüme kardeş sığıntı bir acıydı

ve öfkesinde kızaran örsün

Kayalara sunduğu şirin bir ah esrarıydı

Yakarışlar değildi boşluğa akan

Yeknesak melâlin nidâsıydı


Ey şehrimi harap eden!

Yedi renginde durağandır baharlarım

Aşkı kelebek kanadına giz eyleyen hükümdar bakışlım

Gönlümü bin parçaya bölen!

Konuksever avurtlarımda ayin yapan şelalelere

Hüznü çağlatan ebruli nakışlım!

İkramı iki gözden

Kurşun gibi düşer sağanaklarım

Dirilişlerin surlarına elif elif diz beni

Ey sicilime günahlar işleten!

Ağlaşan hayallerimle hücremde dara çekildim

Azab-ı müebbetimden çiz beni


İsyânım firara yeltenmeden,

Ölüm, tahtıma darbesini indirmeden gel!


Gezgin bir sancıydı

Yetim bir gecenin sonsuzluğuna akan

Bir yanı uçurum, bir yanı fırtınaydı

En talihsiz direnişler yapışır yakama

Makam-ı hicazkâr

Sukûta yeltenen türkülerin bestesiydim kışların söylediği

Durduramam!

Pankartsız eyleme çıkar sular


Çürüyen efkârımı sellere kaptırmadan gel!

En talihsiz ağıtlar yakışır yarama


Kervanların unuttuğu

Cinnet geçiren şaşkın bir bedevi gibi

Öksüz bir vaha idim sahraların söylediği

(Y)üz’e katlanmış âlemimde sermayem bir tek çilegâhımdır

Bir dirhem kuytuluk

ve bir de kambur gölgelerin yoksulluğu

Kumdan heyulalar kuşatır kentimi

Ardında süründüğüm rüzgâr, yangınıma serinlik bakışındır

Dokunsan ruhuma yeter!

Elem ihraç eden ülkemi şaha kaldırır duruşun


Hıçkırıklarıma bir pâre gülücük sun

Sen ki gururlusun/soylusun..


Kozasında sus/pus ömrün

Özgürlüğünü bana geri sun

İşte bu;

Fakir bir göçebeye bahşedilmiş en cömert zekâtındır

Unutma ki borçlusun

Ödemeden kapattırma defterini

Günahtır!
r)

19 Şubat 2022 11 şiiri var.
Yorumlar (3)
 • 5 ay önce

  biliyorum ben o kapıyı o içimizdeki kayıp giden gölgelerin zemheri soğuğunu...

  göz kamaşığı harflerin upuzun susuşları ve iç çekişleri zamanın.. en çok da yürümeye başladığımız bir akşamüstü ...

  Sussun o vakit ruhumuzun derinlikkerinde çatlamış yalnızlığın kalabalığı şiir,şiirler genelde hüznü terennüm eder. fakat gizlenen o saklı umutları görebilmek

  şiirin finalineyse hayran kaldım Korku ki sevginin adaşıdır.. kış güneşi gibi parlar ve büyür. bağırır içimize bangır bangır da anlatamayız bazen

  Korkmaya pervane olan kavramda'beni müsait yerde yakala'

  Çünkü daha bitmedi söyleyecekleri var şiirin kalbin ve aklın çıkınında

  Hem korkalım biraz Korkuyu verenden korkalım ki sığınalım gül cemaline

  Sonra, Bin duayla yüreğimizi kaldıralım ömrümüze ....

  Duygusu ve örgüsü oldukça itinalı ve kararlı bir eserdi şairimin ruhundan dökülenler

  Elbette Tebessümle

  ....

 • 5 ay önce

  Uzunca bir hüzün yataklı bir irmagjn kenarında yaşardık biz. Içimizden hep hüzün akardı, hep hüzne sulanirdı gözlerimiz. Büyüttüğümüz her şey hüzün kokardı, hüzün yağardı topraklarımıza. Yine de "ah" etmeden sarılırdık, yine sarardık yaramıza yar diye

  Ve büyütülürdük ve büyürdük ve ölürdük