Şair Aşkıpencereme yağmur

eller şakağıma konuk

yer çekimsiz kaderin dağınık şaçlarıyla oynuyor içimdeki bulutlar


aşk tufanı söylencesi dolaşırken yalancı baharımda

şiir tacizine uğruyor arafın sahipsiz boşluğu


duygular selden med cezir

tümceler ıslak düşüyor baht üzeri gönençime


çözülmüş sür manşetin sırlarıyla

ve yaşamak nefesiyle anıyor gidenleri


hisler acımak sanatı tualine üzünçler sermiş

hayat ressamı kılığı süreli emanet gurusu

göğün kasveti b'oyalı fırçalarda Senin imzan

uçuyor güz meleği icazetiyle gönlüme


şair ömrü yadsır ölümsüz'er mezar taşı kehkeşan denizi

zamanı iknâ eder mısralarla firarın göğünde

mabedinin bahçesi aşk çiçekli kadın cesetleri

sevgilim'i çizemedim


hiç öykünün gizlerine...
Çetin Örnek

Yorumlar (5)