Ya Hu


Öne gelen hepten seni
Birliyor mu binsin ya hu
Yeter kibrin burnun aşşa
İnmiyor mu insin ya hu

Harf sayısız bitmez hitap
Yansın ezel ebed kitap
Kalbi hasta kör iltihap
Sen ne isen bensin ya hu

Dermanım yok sar yaramı

Yok dediğin hep vara mı

Kimsin nesin gök kara mı

Kör denilen cansın ya hu

Yalancısın bildim seni
Saklanırsın eski yeni
Buruşturup germe teni
Kır kemiği sinsin ya hu

Nedir derdin insan ile
Yaptıkların kadim hile
Bir kez ola güzel dile
Laf anlamaz kinsin ya hu

Bırakmışsın cahillerin
Kırk yaşıma dahillerin
Kıyı köşe sahillerin
Dağın göğün yansın ya hu

Zulmün aştı zülf ü yâri
Ata ana vatan zari
Kendine küfr etme gari
Ahlak bilmez dinsin ya hu

Yeter be hey duymaz mısın
Ettin zulmün saymaz mısın
Kar’kazana koymaz mısın
Fokur fokur dönsün ya hu

Çok geliyor şu kafama
Bit piresin her cefama
Kellem pişir ye sefama
İftar eden ünsün ya hu

Eskimişsin uymaz çağa

Virüs yaydın dağa bağa

Çam yarması her budağa
Şıra gibi zansın ya hu

Kuduz musun har hur yerme
Bembeyazım kara sürme
Değme özüm ele verme
Zehrin hani bansın ya hu

Neyim kaldı hepten aldın
Boğumu da lezzet bildin
Yedin içtin kayıp oldun
Ihh deyemez cinsin ya hu

Ötelerin berilerin
Ruhsuz kalmış derilerin
Çıktıların verilerin
Kılı sensin sensin ya hu

Yetmiyor mu okuduğun
Yazıtarak sokuduğun
Genç ihtiyar dokuduğun
Hep yellenen donsun ya hu

İnmemiştir vahiy kime
Senden başka nuna mime
Dünyeviyim gel yont deme
Sen yontulmaz bönsün ya hu

04 Nisan 2021 26 şiiri var.
Beğenenler (4)
Yorumlar