Ya Hu


Öne gelen hepten seni
Birliyor mu binsin ya hu
Yeter kibrin burnun aşşa
İnmiyor mu insin ya hu

Harf sayıdan cismi ruhum
Çıksın ezel ebed ahım
Bilinmiyor kör iştahın
Sen ne isen bensin ya hu

Kimsin nesin gök kara mı
Dermanım yok sar yara mı
Yok dediğin hep vara mı
Hiç denilen zansın ya hu

Yalancısın ezel ebed
Saklanırsın tam müebbed
Eğri büğrü etme sohbed
Dosdoğru ol sinsin ya hu

Nedir derdin insan ile
Yaptıkların kadim hile
Bir kez ola güzel dile
Laf anlamaz kinsin ya hu

Zulmün aştı zülfü yâri
Kavim gardaş vatan zari
Kendine küfr etme gari
Edep bilmez dinsin ya hu

Bırakmışsın cahillere
Şu başıma dahillere
Kıyı köşe sahillere
Can vermeyen cansın ya hu


Yeter be hey duymaz mısın
Ettin zulmün saymaz mısın
Kar’kazana koymaz mısın
Fokur fokur yansın ya hu

Çok geliyor gel kafama
At ataşa say sefama
Beynim pişir ye cefama
İftar eden ünsün ya hu

Eskilerin dediğinden
Okka okka yediğinden
Kur'odunun budağından
Şıra süzen zansın ya hu

Kuduz musun har hur yerme
Ben beyazım kara sürme
Değme özüm ele verme
Zehrin hani bansın ya hu

Neyim kaldı hepten aldın
Boğumu da lezzet bildin
Yüzsüz müsün kayıp oldun
Ih deyemez cinsin ya hu

Ötelerin berilerin

Çıktıların verilerin

Başı dönmüş kürelerin
Kılı sensin sensin ya hu

Yetmiyor mu okumaya
Yazıttırıp sokumaya
Genç ihtiyar dokumaya
Bit pireli donsun ya hu

İnmemiştir vahiy kime
Senden başka nuna mime
Dünyeviyim gel yont deme
Sen yontulmaz bönsün ya hu


İlk Yazım: 18.10.2020

İlk Güncelleme 09.07.2021

09 Temmuz 2021 160 şiiri var.
Beğenenler (1)
Yorumlar