Züleyha

Bir garib fukarayım gönül kapında

Elimde ateşten asa sanma ki, eza

Ruhunun minberinde muhacir

Rahne göğsümün kıblegâhında sevdan

Eyüp’ten sabrım ötesine bakınırken hicran

Öperim Nebi’nin topuklarından


Ey gecenin ay yüzünden öptüğüm

Nehirlerde pir abdalım, kasidelere beyit..

Züleyha’dır adım Yusuf’adır sevdam

Dikenlidir avuçlarım güz yolların yazgısıyım

Rabb’ül...Vasfına yetmez kelâm

Üzerime siyahı çeken karanlık geceye

Ölüm kokan gecenin yüreğine

Nefes alan aşka

Yusuf-i kokan gecemin ayazında

Maşrık’tan Mağribe

Kaf dağı’nın sinesinde yankılansa vaveylam

Mekke’den Medine’ye hicret ederken ruhum

Dirilir toprağın ölüleri

Mukaddes Medine’nin aşk kulağına

D/okunur Nur melekleri

Ah yedi başak iklimi aktırdım yaşımdan

Ah babamın sağ gözü

Lirik yağmur çiseleri birikmiş hüznümden

Ağlamaya mecalim kalmadı ezelimden

Düşebilseydim kirpiklerin kemanlığına söylerdim

Beyhusi nihaved makamından

Ben ki, aşk kelâmların esrikliğinde yazıyorum

Adına tütsülenen harflerin ağrısını

Kokusu burnumun ucunda nefesinin

Kıyımından geçemiyorum yüreğinin

Acının cefakâr akabinde yürürüm 

Mukadderat mı bilmem


Ve

Sözlerle başlar kitabe

Hurafe ilmim

//Şahadet getirdim son peygamberin ümmetine

İmam Hasan, Hüseyin zürriyetine...

Ah  Züleyha

Kimdin ki Yusuf’un sevabında?

Yusuf’un sırtında yırtık gömleğin sökülmüş ipleri

Züleyha, hangi yama gün/ahların dikiş urganıyla işlenir?

Ki ben Meryem’in iffettiydim İsa’nın ezelden yetimliği


Ah dini imanı olmayan Firavun

Son nefeste imana geldi şehadetin

Duası dilimin beş vakit seccademin

günah mıdır Rabb’im O’nu sevmelerim

Yusuf-i İlminden

İlmek ilmek söküyorum yüreğimin sükût aşk perdesini

Çizilirken suretin, suretimin ahraz haline

Selası okunur kefensiz aşk mabedimin.!

Yusuf-i yumdum gözlerimi


Esince rüzgârı b/ağrımın

Yesrib’inden Mavera’ya vaveylam..!

Direncin merhalesi yüreğim Yusuf-i

Dökülüvermesin diye

Dilimin kıskacında tutsak kelâmlar kemiriyorum

Kemikten harfleri bir bir sabrın dişlerini hengameleyerek ..

Vayeyla B/ağrımın şamarına asılıyorum

Şah damarın iplerini dolayarak müzmin aşkımın müstahakkına

Gizem

06 Ocak 2021 43 şiiri var.
Beğenenler (5)
Yorumlar (2)