Bahçesinden Geçtiklerim

Şimdiye kadar yazdığı, bütün kitaplarını makalelerini severek ve büyük bir ilgi ile okuduğum Haluk ÇAĞDAŞ Hoca'mın, 'Sivasın Resmi' ve 'Sivas İklimi' isimli kitaplarından sonra; yeni çıkardığı kitabının ismidir, 'Bahçesinden Geçtiklerim'...

'Bahçesinden geçtiğim bütün güzel insanlara; adı kitapta anılsın, anılmasın' sözlerinin yer aldığı ilk sayfadaki gizemli takdimi, insanda büyük bir heyecan ve merak uyandırıyor!

Haluk Hoca; en az otuz yıldan fazla bir zamandan beri, belleğimizde yer etmiş, çok önemli bir şahsiyettir. Entelektüel kişiliği ve ciddiyeti ile her zaman dikkatimizi celp etmiş, özellikle derin bilgi birikimi ve bilge kişiliği ile etrafına hayranlık uyandıran, şahsına münhasır bir Sivas beyefendisidir. İnanılmaz bir hafızası vardır ve her zaman her konuda bir müracaat kaynağı olmuştur. Titiz bir arşivist olan Haluk Hoca, hatırı sayılır kütüphanesiyle daima üretmeyi, bilgi birikimini paylaşmayı seven, yol gösterici özelliği ile de gönlümüzde her zaman ayrı bir yeri olmuştur. Dostluğundan huzur duyduğum Haluk ÇAĞDAŞ; daha, Sivas Lisesi'ndeki öğrencilik yıllarındayken yerel gazetelerde köşe yazmaya başlamış, gerek fakülte yıllarında ve gerekse mesleğe başladığı ilk zamanlarda bile, bir 'kültür adamı' rozetini itina ile taşıyabilen ve kendisine pek yakışan ender bir insandır.

Şahsen; Haluk Hoca ile belge veya eski resim paylaşımını müteakip, bir sohbet ortamı oluştuğu zaman, ben hep susarım! O' nun konuşmasını ister ve beklerim. Çünkü O; konuştuğu zaman boş konuşmaz ve ben O'nun sohbetlerinde hep çoğaldığımı hissederim ufkum açılır, her sohbetinde veya her yazısında da yeni şeyler öğrenirim. Bu benim için bir kazançtır. Yerine göre nüktedan ve yerine göre de kürsüde mikrofonun hakkını layıkıyla verebilen, kendine olan güveni ile ailesinden gelen bir terbiyenin ve yüksek bir ahlakın timsalidir.

Sivas Kültür ve Sanat Derneği bünyesinde faaliyet gösteren, Klasik Türk musikisi korosuna verdiği hizmetler ise, ayrı bir yazı konusudur.

Haluk Çağdaş; araştırmacı-yazarlığının yanında tarihçi, hukukçu, akademisyen, şair, bestekâr, örnek bir aile babası, iyi bir Sivaslı velhasıl 'hazerfan' bir insandır. Dürüst ve prensipli duruşuyla da hakiki bir insan örneğidir.

Haluk Hoca' nın, özellikle hayran kaldığım en önemli özelliklerinden birisi de eski resimleri okuma kabiliyetidir. Özellikle; Sivas' a ait herhangi eski bir fotoğrafı, en ince teferruatına kadar şaşılacak bir biçimde ifade etmesi, gerçekten büyük bir bilgi birikimi ve berrak bir hafızanın tezahürüdür.

Bahçesinden Geçtiklerim isimli son kitabında; Sivas Lisesindeki öğrencilik yıllarında başlayan, İstanbul Hukuk Fakültesindeki öğrencilik yıllarından itibaren, tanıştığı görüştüğü bir şekilde hayatında iz bırakan ve çeşitli vesilelerle bir araya geldiği, önemli şahsiyetlerle olan anıları diyalogları nefis bir üslup ile anlatılmış. Bir kitabı ikinci kez okuduğum çok nadirdir. Ancak; Haluk Hoca' nın bu kitabını, birkaç kez daha okuyacağım şimdiden aşikârdır.

İleriki zamanlarda görülecektir ki; şehir kültürü ve şehir mirası adına kaleme aldığı eserlerin her biri, kaynak olarak kullanılacak ve birer başyapıt olarak anılacaktır. Çünkü Haluk Hoca bunları yazarken, bir bakıma şehrin hafızasını tazelemekte, birçok doğru bildiğimiz yanlışları da ortaya koyarak, şehir mirasına ve şehir kültürüne katkıda bulunmaktadır. Eğer Haluk Hoca bunları yazmasa idi, biz bunların hiç birinden haberdar olamayacaktık!

'Kalbi sevgi ve dostluk duygularıyla' diyerek tarafıma imzaladığı bu kitabı, kütüphanemde özenle saklayacağım kitaplarımın arasında yerini almıştır. Sevgili Hoca'ma sağlık huzur ve başarı dileklerimi sunuyor, yazmaya üretmeye devam etmesini bütün kalbimle temenni ediyorum.

05 Nisan 2016 3-4 dakika 10 denemesi var.
Yorumlar