Ölü Kuşlar

Yalıtılmışlığın hesabını veriyordu kuşlar

Revnak bir kitlede doğurgan metinler gibi

Emin adımlarla yürüyen ve büyüyen acılardan

Alıp da hırsını

Bir içimlik aşklarda ebediyeti sorgulanan

Dualardan fazlası da yoktu ruhlarında ölü kuşların.

Bir albeniye atıfta bulunan sihir gibi

Ya da meskeni olmayan bir düşün

Prangalara vurulduğu gerçek hayat ve özlem gibi.

İkircikli yollardan geçen meftun ruhlar

Köhne bir unutulmuşlukta

Haykırıyordu

Ne de olsa doğasında vardı hırçınlık

Bıçkın gölgelere de şerh düşen sevgisiz yüreklerin.

Kırağı çalan mevsim düşen gözlerinden elemin…

Büyüyen bir bulut belki de

Yamalı yeminlerde sırıtan

Haris bedellerin.

Surelerdi kurtarıcısı oysa meleklerin

Kırptıkça gözlerini yaşlar doğuran bir ana

Aşkın b/atağında yüzmeyi unutan bir kurbağa

Sevip de sevilmeyi dahi dilemeyen saf bir rüya.

Mahzur kalınan her delikte

Bir de didiklenen bir hayal gibi

Hazan mahsulü yüklerinde

Omuzladıkları ne varsa

Sadece Allah katında kabul gören;

İhya edilesi ruhlarına katık yaptıkları nice özlem

Varsın ayrı düşülesi mutluluktan

Hayatta asla da taviz vermedikleri bir ferman

Elbet karşılığı öbür dünyada.

Bir hurafeden doğan yalancı güneş;

Sevdiğini iddia edip elinde bıçak

Sevdiklerine ihanet eden haris ruhlar bilemezken de

Kendi elleriyle inşa ettikleri o metruk tuzak.

Latif bir esinti rehaveti dağıtırken

Rivayetlerle kucak kucağa melekler

Korudukları güzelliklere de nazar değmesin diye.

Kanaviçe desenler ölümlü bir şiirden yola çıkan

Kayrası mevsimin doğurgan bir hazan

Ne de olsa şairdi yüreği yaftalanan.

Bir bakraç;

Belki bir saçak altı

Elbet kimsesizliğin rücu ettiği bir fısıltı ki

Doyumsuz egoların ayyuka çıkardığı fazlasıyla acı

Bir de zulüm kimse güçlerinin yettiği

Oysaki sevginin de merhametin de olmazdı ırkı.

Şimdi fazlaca elleşmeden maziyle

Rabbine sığınan biz mazlum sevdalılar

Aşkın sancağında biten bir umutta

Taşkın yürekleri ile daha çok sevebilecekleri

Bir rüyada buluşurken neşreden

Elbet İlahi Adalet.

Göğün siperinde seven nice yürek

Azığa aldıkları ömürden de esirgemedikleri

Nice dua nasıl ki ruhlarına pelesenk

Varsın erken addedilsin ölümü düşlerin

Hatta hayat denen meşrebin de vadesi dolduysa

Şimdiden

Yeter ki heybemizde müzmin bir hasret Rabbine;

Aşkın da bekası diledikleri rahmet

Tok gözlü kullarına kucak açan sonsuz merhamet

Vakıf olunası bir hidayette

Buluşmak üzere yola düşmüşken ruhlar

Çoktan azat edildikleri nefis denen küfürden

Nasıl da uzak

Düşmeden iblisin tuzağına

İhlaslı ve müstesna nice mümin yürek…

14 Mart 2020 1447 şiiri var.
Beğenenler (2)
Yorumlar